Icon Select

Gemeenteraad & OCMW-raad

De gemeenteraad is de hoogste wetgevende macht binnen de stad en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid in Aalst. Vanaf 2019 vloeien stad en OCMW Aalst samen. Daardoor zijn de gemeenteraadsleden nu ook automatisch de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (= OCMW-raad).

Het college van burgemeester bestuurt de stad en regelt de dagelijkse zaken. Het college bereidt de beslissingen voor die door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden. Vervolgens moeten de...

Het vast bureau bestuurt het OCMW en regelt de dagelijkse zaken. Het vast bureau bereidt de beslissingen voor die door de OCMW-raad goedgekeurd moeten worden. vervolgens moet het vast bureau die...

De oprichting van een bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) door het OCMW is verplicht. De taken van het bijzonder comité zijn vastgelegd in het Decreet over het Lokaal Bestuur. Het bijzonder...

Openbare bekendmakingen

Er zijn momentaal 748 bekendmakingen actief. Zoek een bepaalde bekendmaking of blader door alle gepubliceerde bekendmakingen.

Icon Select

Kalender en zittingsdocumenten

De vergaderingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad en de voorbereidende gemeenteraadscommissies zijn openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je agenda's, besluiten en notulen inkijken. De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau zijn in principe niet openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je wel een lijst van de besluiten van deze organen raadplegen.

Icon Select

Klacht tegen beslissingen

Je kan een klacht indienen bij de toezichthoudende overheid tegen een beslissing van de stad of het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW). Via de klachtenwijzer kom je meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid.

Icon Select

Deontologische code

De deontologische code geldt voor alle bestuursorganen van de stad. Ze geeft lokale mandatarissen een kader waarbinnen ze hun mandaat moeten uitoefenen. Een deontologische commissie waakt over de naleving van de deontologische code.

Gemeenteraadscommissies

Een gemeenteraadscommissie bestaat uit een aantal leden van de gemeenteraad. Een commissie bespreekt bepaalde dossiers, voordat ze aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Net als de vergaderingen van de gemeenteraad en de OCMW-raad zijn ook de voorbereidende gemeenteraadscommissies in principe openbaar.

Via de raadpleegomgeving kan je agenda's, besluiten en notulen van deze organen inkijken. Ook kan je een zitting van deze vergaderingen bijwonen, zowel ter plaatse als via de livestream-omgeving.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten