Doelstellingen van een BIN

 • Het veiligheidsgevoel verhogen.
 • De samenwerking in de buurt versterken.
 • De buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie.
 • Een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling.

Dat gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.

Bij een 'buurtinformatienetwerk' wordt veelal gedacht aan woninginbraken en dit is nogal eens de aanleiding om een BIN op te starten.

Een BIN gaat echter verder dan alleen maar een strijd aan te gaan tegen inbraken. Het is de bedoeling om een veiligere leefomgeving te creëren en daarom wordt de burger aangemoedigd om ook andere vormen van criminaliteit of overlast te melden, zoals:

 • Sluikstorten of achterlaten van zwerfvuil
 • Alle vormen van vandalisme (graffiti, beschadigingen aan voertuigen, …)
 • Milieuproblemen
 • Lawaaihinder
 • ...  

In Aalst zijn momenteel verschillende BIN's actief.

Financiële ondersteuning

Wens je financiële ondersteuning aan te vragen? Erkende buurtinformatienetwerken en buurtinformatienetwerken voor zelfstandige ondernemers (BIN(Z)'s) kunnen genieten van een financiële ondersteuning voor communicatiekosten. 

Voorwaarden:

 • de BIN(Z) is goedgekeurd door de korpschef van de lokale politie en door de burgemeester van de stad Aalst
 • de BIN(Z) is erkend door de FOD Binnenlandse zaken
 • de financiële ondersteuning wordt aangevraagd door de coördinator van de BIN(Z), via bijgevoegd aanvraagformulier
 • zich akkoord verklaren met toetreden tot BE-Alert, het systeem dat voor BIN-communicatie gebruikt wordt op het grondgebied van de stad Aalst 
Icon Select

Lid worden van een BIN?

Wil je graag lid worden van een BIN, neem dan contact op met 1 van de verantwoordelijken van de verschillende BIN. Meer informatie, een overzicht van de actieve BIN en de inschrijvingsformulieren vind je op de website van de Lokale Politie Aalst.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten