Iedereen moet de informatie op aalst.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1. Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid, van laag naar hoog: A, AA en AAA.

Waarop is deze verklaring van toepassing?

Deze verklaring is van toepassing op de website aalst.be. Elke andere website van het lokaal bestuur Aalst, moet een eigen toegankelijkheidsverklaring hebben.

In hoeverre leeft aalst.be de richtlijnen na?

De website aalst.be is in 2017 volledig vernieuwd. De stad heeft bij het bouwen zoveel mogelijk rekening gehouden met webtoegankelijkheid. De website voldoet gedeeltelijk aan de WCAG 2.1-richtlijnen.

Eind 2020 – begin 2021 doet de stad Aalst een grondige doorlichting van aalst.be op webtoegankelijkheid. Informatie over toegankelijkheid zal na die test in deze verklaring opgenomen worden.

Op aalst.be wordt er soms verwezen naar externe website of documenten waarvan we de toegankelijkheid niet kunnen garanderen.

Wat doet aalst.be om de toegankelijkheid te verbeteren?

Aalst.be neemt veel initiatieven om de webtoegankelijkheid te verbeteren:

  • De stad implementeert de Europese richtlijnen rond webtoegankelijkheid op aalst.be
  • De stad voorziet een interne opleiding voor de webredacteurs over toegankelijkheid
  • De stad voorziet een screening van alle webcontent op toegankelijkheid

Feedback

Je kan contact met de stad opnemen over de toegankelijkheid van aalst.be of over deze toegankelijkheidsverklaring via het meldingensysteem: maak een melding. Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.

Wanneer is deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld?

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten