Fluvius aansluiting digitale meter

Watervoorziening

Farys

Water is een kostbaar goed voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook verstandig mee omgaan. Voor een aansluiting op het waterdistributienet kun je contact opnemen met FARYS (voorheen TMVW).

Nuttige contacten voor waterdistributie en waterkwaliteit

 • Vlaamse Milieumaatschappij
 • Integraal Waterbeleid 
 • FARYS
  • 078 35 35 99 of www.farys.be: voor niet-dringende problemen en vragen (alle werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur).
  • Defectennummer water 078 35 35 88: melden van defecten en storingen (bereikbaar 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur).
  • FARYS houdt je op de hoogte van hinder bij werken of defecten aan het drinkwaternet. Bezorg online je contactgegevens.   

Elektriciteit en gas

Fluvius

In Aalst beheert, bouwt en onderhoudt FLUVIUS (het vroegere Eandis) het distributienet voor elektriciteit en aardgas en vervoert op vraag van de leveranciers de energie tot bij de gebruikers die op het net zijn aangesloten. Om te kunnen genieten van aansluiting van elektriciteit of gas in je woning moet je op voorhand twee zaken regelen:

 • beschikken over een aansluiting op het elektriciteit- en/of gasnet
 • een contract afsluiten met een energieleverancier/aardgasleverancier. Op de website van VREG vind je een overzicht van alle mogelijke leveranciers.

VREG

De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) informeert jou over leveranciers van gas en elektriciteit. De VREG geeft je antwoorden op alle vragen zodat je zelf kunt oordelen welke energieleverancier het beste bij je past. Raadpleeg de website van de VREG of richt je vragen over de energiemarkt gratis tot de Consumentenlijn: 0800 120 33.

Nuttige contacten voor elektriciteit en gas

 • Gasreuk: 0800 65 0 65 (dag en nacht bereikbaar).
 • Storingen en defecten: 078 35 35 00 (dag en nacht bereikbaar).
 • Meteropneming: 078 789 789 (elke werkdag van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot 13 uur).
 • Fluvius, callcenter: 078 35 35 34 (elke werkdag van 8 tot 20 uur, op zaterdag van 9 tot 13 uur).
   Je kunt er terecht voor de volgende vragen:

Vaste telefonie

Verdwijnt de vaste telefoon? Voorlopig niet, maar hij wordt wel meer en meer een bijproduct op de communicatiemarkt. Slimme telefoonoperatoren hebben dit al een tijdje door en bieden daarom totaalpaketten aan. Alle communicatiediensten zitten daarbij vervat in één abonnement: vaste en mobiele telefonie, internet en sinds kort ook de digitale televisie.

Om een vaste telefoonaansluiting te bekomen neem je het best rechtstreeks contact op met aanbieders van telefonie.

Kabeltelevisie

Er zijn momenteel 2 kabelmaatschappijen voor de regio Aalst, nl. Telenet en Proximus.

Telenet

Je kunt Telenet contacteren op volgende telefoonnummers:

 • Algemeen nummer: 015 66 66 66
  Voor een administratieve vraag: van maandag tot vrijdag (tussen 8 en 20 uur), zaterdag (tussen 9 en 17.30 uur).
  Voor een technische vraag: van maandag tot vrijdag (tussen 8 en 22 uur), tijdens het weekend en op feestdagen (tussen 9 en 22 uur)
 • Nemen of aanpassen van een abonnement of bij verhuis: 0800 66 046
  Van maandag tot vrijdag (tussen 8 en 20 uur), zaterdag (tussen 9 en 17.30 uur).
  Gesloten op zon- en feestdagen.
 • Opzeggen van een abonnement: 0800 66 350 
  Van maandag tot vrijdag (tussen 8 en 20 uur), zaterdag (tussen 9 en 17.30 uur).
  Gesloten op zon- en feestdagen.
 • Telenet Business: 015 36 40 00
 • Verkavelingen: 015 66 66 66
 • Schadegevallen: 015 66 65 55

Proximus

Je kunt Proximus (vroegere Belgacom) contacteren op het telefoonnummer: 0800 22 800.

Voor technische problemen: van maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur, in het weekend en op feestdagen van 9 tot 22 uur.
Voor vragen over de factuur: op weekdagen van 8 tot 20 uur en zaterdag van 9 tot 17.30 uur. gesloten op zon- en feestdagen.
Vragen aan de commerciële dienst: op weekdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 17.30 uur. Gesloten op zon- en feestdagen.

verstopping riolering

Riolering

Rioolaansluiting verstopt?

Het kan gebeuren dat de rioolaansluiting van je woning verstopt is. Dit kan het gevolg zijn van een obstructie of een breuk in de huisaansluiting, maar ook van een foute lozing in de riolering (bv. papierproppen, maandverbanden, etc.).

De stad treedt pas op wanneer blijkt dat de verstopping zich onder het openbaar domein bevindt en het gevolg is van een gebrek aan de huisaansluiting.

Wat moet je doen?

 • Bij verstopping laat je de interne riolering (=riolering op privé-eigendom) en zijn aansluiting tot in de hoofdriool ontstoppen.
 • Wanneer dit geen soelaas brengt kun je een beroep doen op de dienst Openbare Werken van de stad, op voorwaarde dat je eerst aantoont een privé firma te hebben gecontacteerd om de riolering te ontstoppen (dit bewijs wordt geleverd aan de hand van een factuur en bewijs van betaling van de ontstoppingsfirma).
 • Vul het formulier "verstopping van de riolering onder openbaar domein" in en koppel het samen met de andere, op dit formulier vermelde documenten, aan je melding via www.aalst.be, 'melding maken' (je vindt deze knop eveneens op huidige pagina) of kom langs in het administratief centrum.
 • De dienst Openbare Werken treedt op wanneer blijkt dat de verstopping zich onder het openbaar domein bevindt.
 • De ontstoppingsfirma dient een verslag en beelden van het uitgevoerde rioolonderzoek af te leveren en ook een markering aan te brengen op het openbaar domein van de exacte locatie huisaansluiting.

Hoeveel kost het?

Indien door de dienst Openbare werken kan vastgesteld worden dat de verstopping het gevolg is van een breuk van de riolering in het openbaar domein dan zijn de herstellingskosten ten laste van de stad.

De aangelande (diegene wiens eigendom grenst aan de plaats van de verstopping) dient de gemaakte kosten van de ontstoppingsfirma terug te vorderen via zijn brandverzekering.

Enkel indien de brandverzekering van de aangelande deze schade niet dekt kan er een volledig dossier ingediend worden bij de Stad Aalst – IO - dienst Juridische zaken en bestuursondersteuning - administratief centrum, Werf 9 - 9300 Aalst. 

Indien blijkt dat de verstopping niet het gevolg is van een breuk in het voetpad of de rijweg zullen de geleverde prestaties, van de onderhoudsaannemer van de stad, verrekend worden aan de aangelande (diegene wiens eigendom grenst aan de plaats van de verstopping). De gemaakte kosten van de ontstoppingsdienst kunnen in dit geval ook niet op de Stad Aalst verhaald worden.

Welke documenten heb je nodig?

Indien door de dienst Openbare werken kan vastgesteld worden dat de verstopping het gevolg is van een breuk van de riolering in het openbaar domein dan zijn de herstellingskosten ten laste van de stad
Hiertoe breng je volgende documenten mee:

 • het ingevulde document “Verstopping huisaansluiting” met de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”
 • een verslag en beelden van het uitgevoerde rioolonderzoek
 • bewijs van markering exacte locatie huisaansluiting op het openbaar domein
 • de factuur van de verstoppingsfirma en bewijs van betaling
Icon Select

Maak hier je melding

Vul het formulier 'Verstopping van huisaansluiting' in en koppel het samen met de andere, op dit formulier vermelde documenten of kom langs in het administratief centrum.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten