Het college van burgemeester bestuurt de stad en regelt de dagelijkse zaken. Het college bereidt de beslissingen voor die door de gemeenteraad goedgekeurd moeten worden. Vervolgens moeten de burgemeester en schepenen die beslissingen laten uitvoeren. Vanaf 2019 vloeien stad en OCMW Aalst samen. Daardoor zijn de collegeleden nu ook automatisch de leden het vast bureau van het OCMW.

Het college van burgemeester en schepenen telt 9 leden: de burgemeester, 6 schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst als toegevoegd schepen en de algemeen directeur. De leden worden aangeduid door de gemeenteraad en leggen hun eed af bij de burgemeester tijdens de installatievergadering of later tijdens een openbare zitting. Het college van burgemeester en schepenen vergadert iedere maandag en telkens als het noodzakelijk is. De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester en zijn niet openbaar. Het college neemt besluiten bij volstrekte meerderheid. De algemeen directeur zorgt voor de opmaak van het verslag en de notulen.

Icon Select

Kalender en zittingsdocumenten

De vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen zijn in principe niet openbaar. Via de raadpleegomgeving kan je wel een lijst van de besluiten raadplegen.

Raadsleden

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten