Wat is een klacht?

Er is een onderscheid tussen een klacht en een melding. Een melding kan bijvoorbeeld gaan over iets wat men opmerkt of waarmee men in aanraking gekomen is en wil meedelen aan de stad (bv. een gat in de weg, een verstopte riool...). Het is pas wanneer aan deze melding geen gevolg gegeven wordt, dat dit een klacht kan worden.

Een klacht dien je in bij de klachtencoördinator en kan gaan over:

  • de werking van de stad, haar diensten en instellingen en eventueel haar verzelfstandigde agentschappen
  • een door aangestelden van de stad, haar diensten en instellingen of haar verzelfstandigde agentschappen gestelde handeling of beslissing of onthouding om een handeling te stellen of een beslissing te nemen daar waar dit gevraagd of verplicht was.

Welke klachten zijn niet ontvankelijk?

Klachten die betrekking hebben op feiten:

  • waarvoor al eerder een klacht werd ingediend die volledig afgehandeld is
  • die zich meer dan één jaar vóór de klacht hebben voorgedaan, tenzij de gevolgen van die feiten zich pas op het ogenblik van de klacht voordoen
  • waarvoor een georganiseerd beroep is voorzien of waarvoor een jurisdictionele procedure bestaat.

Een klacht maken

Adres van de melding
Slechts één bestand.
32 MB limiet.
Toegestane types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods, png, gif, jpg, jpeg.

Documenten

Een melding maken

Een verzakking in de straat, onkruid op het fietspad, een omgevallen verkeersbord, een zitbank die stuk is, een beschadiging aan sport- of speelinfrastructuur, zwerfvuil, geluidsoverlast, dierenmishandeling, krotverhuur, vragen over de verkeerscirculatie, een opmerking over onze woonzorgcentra, stedelijke kinderopvang of scholen, stedelijk zwembad of sportzaal of gewoon een felicitatie voor een stadsdienst? Alles is welkom! 

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten