Ga je (ver)bouwen en moet je een moet je een kraan, stelling, werfkeet of iets anders kwijt op het voetpad, parkeervak of de rijbaan? Of wil je parkeerplaatsen vrijhouden voor werfvoertuigen of het storten of spuiten van bouwstoffen? Of heb je een combinatie van deze types met of zonder een container?

Voor bovenstaande zaken heb je een toelating voor de inname van het openbaar domein van de stad Aalst nodig. Je krijgt met deze vergunning de toestemming om een afgesproken deel van het openbaar domein voor minimaal 14 dagen in te nemen. De vergunning wordt steeds in een veelvoud van 14 dagen (14, 28, 36,...) aangevraagd.

Procedure

Een vergunning voor het uitvoeren van bouwwerken moet minstens 20 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden.

 1. Doe je aanvraag via Eaglebe.

 2. De stad Aalst bekijkt je aanvraag en geeft een advies.

 3. Als er geen verkeershinder is, dan ontvang je jouw vergunning.

 4. Is er wel verkeershinder, dan krijg je een melding om een signalisatieplan in te dienen.

 5. Je voorziet en plaatst zelf de signalisatieborden.

 6. De inname bevindt zich in het autovrij gebied? Dan moet je daarvoor ook nog een andere vergunning hier aanvragen.

 7. Moet de vrachtwagen, die je nodig hebt, in het stadscentrum zijn? Hou rekening met de tonnagebeperking.

 8. Als de inname zich op een gewestweg in Aalst bevindt en dit langer dan 24u. Dan moet je een extra aanvraag indienen bij Agentschap Wegen en Verkeer.

 9. Wil je de vergunning annuleren? Stuur dan ten laatste een dag voor het ingaan van je vergunning een mail naar balie Coördinatie ruimte (lemo@aalst.be).

Via Eaglebe kan je de vergunning aanvragen.

Kost

De effectieve kostprijs voor het uitvoeren van werken is afhankelijk van de ingenomen oppervlakte en de locatie. Je betaalt voor de oppervlakte en krijgt twee weken de tijd om de werken uit te voeren. Je betaalt dus niet per dag, maar voor de oppervlakte en je vergunning is twee weken geldig.

Een vergunning voor het uitvoeren van werken kost minimaal 92,50 EUR.

Bij het innemen van parkeerplaatsen waar geen betalend parkeren of blauwe zone van toepassing is, betaal je:

 • 1e tot 14e kalenderdag: 5,50 EUR/m²/14 kalenderdagen;

 • 15e tot 28e kalenderdag: 6 EUR/m²/14 kalenderdagen;

 • 29e tot 42e kalenderdag: 6,50 EUR/m²/14 kalenderdagen;

 • vanaf 43e kalenderdag: 8,50 EUR/m²/14 kalenderdagen.

Bij het innemen van parkeerplaatsen waar wel betalend parkeren of blauwe zone van toepassing is, betaal je:

 • 1e tot 14e kalenderdag: 6 EUR/m²/14 kalenderdagen;

 • 15de tot 28e kalenderdag: 6,50 EUR/m²/14 kalenderdagen;

 • 29e tot 42e kalenderdag: 8 EUR/m²/14 kalenderdagen;

 • vanaf 43e kalenderdag: 9 EUR/m²/14 kalenderdagen.

Als er aan de overzijde van de straat betalende parkeerplaatsen moeten vrijgehouden worden om het doorgaand verkeer niet in het gedrang te brengen, betaal je voor deze parkeerplaatsen een bijkomende forfait van 96,50 EUR/parkeerplaats/14 kalenderdagen bovenop de aangerekende vierkante meters.

Voor het afsluiten van een straat betaal je 182 EUR/dag bovenop de kostprijs voor het innemen van de parkeerplaatsen indien deze aanwezig zijn.

Opgelet! Als je geen vergunning aanvraagt of meer inneemt dan vergund is, gelden verhoogde tarieven.

Meer info

Een verbouwing, verhuis of levering gepland? Dan wil je misschien gebruik maken van (een deel van) de rijweg, parkeerplaats, berm of stoep. In dat geval moet je een tijdelijke toelating aanvragen bij de stad. Deze tijdelijke toelating noemen we een vergunning inname openbaar domein.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten