Als je een nieuwe woning bouwt of een nieuwe garage of autostaanplaats hebt, kan het mogelijk zijn dat de boordstenen of de voetpadverhardingen moeten worden aangepast. Hiervoor kan je een aanvraag indienen bij de stad.

Ook voor andere aanpassingen en herstellingen aan het openbaar domein kan je bij de stad terecht:

 • Verplaatsen van openbare verlichting of verlichtingspalen in functie van een nieuwbouw/verbouwing -tenzij deze aanpassingen vermijdbaar zijn.

 • Aanvragen voor het verplaatsen van paaltjes of markeringen ter hoogte van een garage of inrit, die enkel een visuele aanvulling zijn op de al bestaande bepalingen van de wegcode.

 • Aanvragen voor het plaatsen op openbaar domein van spiegels voor private inritten/garages (wetende dat een zichtbaarheidsprobleem in de meeste gevallen ook kan opgelost worden met een aanpassing op het eigen privaat terrein of de plaatsing van een spiegel op privaat terrein, en wetende dat de spiegel op openbaar domein soms hinderlijk is voor anderen).

 • Herstellingswerken aan het openbaar domein ten gevolge werken door derden.

 • ...

Dien dan hier je aanvraag voor aanpassings- of herstellingswerken in.

Wil je de aanpassingswerken zelf uitvoeren dan dien je een aanvraag in voor een machtiging om het voetpad zelf aan te leggen.

Procedure

 1. Dien je een aanvraag in in functie van een (nieuwe) garage of inrit? Dan verzamel je onderstaande documenten:

  • voorblad bouwaanvraag

  • een inplantingsplan / grondplan (met aanduiding van garage, oprit en/of autostaanplaats);

  • vooraanzicht gevel;

  • plaatsbeschrijving vóór aanvang werken (met foto's).

 2. Dien je een aanvraag in in functie van andere werken? Dan verzamel je onderstaande documenten:

  • een inplantingsplan / grondplan met aanduiding van de gevraagde werken

  • plaatsbeschrijving vóór aanvang werken (met foto's).

 3. Je dient een aanvraag in via het online aanvraagformulier. Of je maakt een afspraak bij balie Leefomgeving en mobiliteit en overhandigt zo de documenten.

 4. De stad onderzoekt jouw aanvraag.

 5. Je ontvangt een advies.

 6. Bij positief advies ontvang je een raming van de kostprijs.

 7. Geef je akkoord op de raming.

 8. De stad laat de nodige aanpassingswerken uitvoeren.

 9. Je ontvangt en betaalt de factuur.

Kost

Deze aanpassings- en herstellingswerken zijn een individuele dienstverlening die door de stad wordt geleverd aan derden. Het bedrag van de retributie wordt bepaald op basis van een door de stad op te maken raming van de nodige werken.
Deze raming zal uitgaan van onderstaande tarieven (excl. BTW):

 • Heraanleg/aanpassen van voetpadverharding: 175,75 EUR/m²

 • Heraanleg/aanpassen van voetpad in dolomiet/siersteenslag: 99,95 EUR/m²

 • Heraanleg/aanpassen van voetpad in steenslag: 67,75 EUR/m²

 • Heraanleg/aanpassen van boordstenen: 146,30 EUR/lm

 • Heraanleg/aanpassen van kantstroken of greppel: 180,80 EUR/lm

 • Plaatsen van paaltje -type Amsterdammer: 500 EUR/stuk

 • Plaatsen van paaltje -type Amsterdammer (wegneembaar): 560 EUR/stuk

 • Plaatsen van geel plooibaken: 149,20 EUR/stuk

 • verplaatsen vaste verkeerssignalisatie: 135 EUR/stuk

 • Aanpassen aan witte markeringen van parkeervak: 62 EUR/parkeerplaats

 • Aanbrengen van pictogram E1 of E3: 175 EUR/stuk

Andere werken worden geraamd op basis van de eenheidsprijzen van de raamovereenkomst van de stad voor de uitvoering van de desbetreffende werken.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten