Administratief centrum

Werken voor Aalst, da's thuiskomen

De stad Aalst en het OCMW stellen momenteel zo’n 1 700 mensen tewerk, die verspreid zitten over 49 verschillende locaties. Toch zijn betrokkenheid en nabijheid twee termen die vaak naar voren komen wanneer medewerkers over hun job aan de stad vertellen. Een groot deel woont in Aalst of dichtbij, groeide er op of heeft er z’n hart verloren. Anderen vinden de klantgerichtheid dan weer een groot pluspunt: ze komen in hun job met heel wat Aalstenaars in contact of zien de resultaten van hun werk heel snel terug in het straatbeeld. Werken voor Aalst voelt voor hen als thuiskomen.

profiel 1
profiel 2
profiel 3

Collega's aan het woord

Collega's aan het woord

Zeven medewerkers van de stad vertellen je graag zelf wat werken voor Aalst betekent, wat hun job zo al inhoudt, wat werken voor Aalst uniek maakt en waarom hun job als een tweede thuis aanvoelt.

profiel
profiel 4
profiel 5
profiel 7

Missie, visie en waarden

Samen zetten alle medewerkers zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat Aalst een aangename stad is om te leven, werken, wonen en bezoeken. Elke medewerker doet dit vanuit zijn of haar kennis van en ervaring in verschillende sectoren: van welzijn tot veiligheid, van jeugd tot openbaar domein, van administratie tot techniek.

Klantgerichtheid

Klantgerichtheid

We zijn er voor elk van onze klanten (bewoners, burgers, cliënten, collega's...). We gaan dan ook respectvol om met ieder van hen. We spreken hen persoonlijk aan, zijn vriendelijk en stellen ons toegankelijk op. We gaan na of de klanten tevreden zijn. 

We zijn duidelijk en eerlijk over wat klanten van ons mogen verwachten.

We gaan proactief om met de steeds veranderende samenleving en stemmen onze dienst- en hulpverlening daarop af. Zo spelen we in op de (toekomstige) vragen van onze klanten. 

vertrouwen

Vertrouwen

We krijgen vertrouwen door onze taken correct, kwalitatief en tijdig op te nemen en afspraken na te komen.

We geven vertrouwen door ieders expertise te erkennen, te waarderen en te geloven in de professionaliteit van alle collega's.

We durven tonen wie we zijn en wat we doen. We werken en handelen op een open en transparante manier zodat we elkaars vertrouwen verdienen. We benoemen op een respectvolle manier wat we goed doen en wat beter kan. We appreciëren elkaars opbouwende feedback.

Betrokkenheid

Betrokkenheid

We kiezen elke dag om met goesting en fierheid voor Aalst te werken. 

We werken met hart en ziel, we geloven in de meerwaarde van wat we doen en we zijn trots op Aalst. 

Onze ambitie is om het steeds beter te doen. We dagen elkaar uit om mee na te denken over deze ambitie, om samen te bepalen hoe we onze werking en dienst- en hulpverlening kunnen verbeteren. 

Samenwerking

Samenwerking

We streven hetzelfde gemeenschappelijke doel na, samen met de volledige organisatie. We kijken over diensten heen om de ideale dienst- en hulpverlening aan te bieden. 

We zijn allemaal én samen verantwoordelijk voor het bereiken van de resultaten die tot ons doel leiden. 

We kijken niet alleen naar talenten en expertise binnen onze eigen organisatie, maar zoeken ook actief naar externe samenwerking.

Locaties

De 1 700 medewerkers van de stad Aalst werken verspreid over 49 locaties. Soms word je verwacht op een andere locatie, maar de meeste selectieproeven gaan door in het Administratief Centrum (Werf 9, 9300 Aalst).

Het Administratief Centrum is bereikbaar met de fiets, openbaar vervoer en wagen.

Voor fietsers is er een fietsenstalling voorzien rechtover het Administratief Centrum. Neem je het openbaar vervoer? Het station Aalst en bushaltes zijn vlakbij. Kom je met de wagen? De dichtstbijzijnde parking is Parking Postsite. Deze bevindt zich onder het Administratief Centrum.

Opgelet: deze parking is betalend en volledig op je eigen kosten.

Rechtspositieregeling

Binnen een organisatie als de stad Aalst is er lokale regelgeving van toepassing. Voor de medewerkers worden alle rechten en plichten opgenomen in een rechtspositieregeling (RPR).

Deontologische code

Als organisatie willen we iedereen met respect behandelen en een klantgerichte dienstverlening bieden. Dat doen we op basis van onze vier organisatiewaarden. 

Daarnaast houdt het respecteren van de verplichte neutraliteit onder meer in dat je tijdens de arbeidstijd geen uiterlijk zichtbare tekenen of symbolen van een ideologische, filosofische, religieuze of andere levensbeschouwelijke overtuiging draagt.

De vier organisatiewaarden toepassen is natuurlijk niet altijd even gemakkelijk. Daarom werkte de stad Aalst een deontologische code uit.

Salaris en voordelen

Salaris

Je salaris is afhankelijk van het niveau van de functie. In elke vacature vind je daarom het niveau van de functie en het bijhorende minimum en maximum bruto maandloon terug.

Afhankelijk van het niveau van de functie is er een jaarlijkse, 2- of 3 jaarlijkse loonsverhoging.

Overweeg je om te solliciteren of in dienst te treden bij de stad Aalst? We maken graag voor jou een loonsimulatie op. De loonsimulatie wordt opgemaakt op basis van je gezinssituatie en je relevante werkervaring.

Beroepservaring en anciënniteit

Relevante beroepservaring die je opdeed bij vorige werkgevers kan je laten valideren voor de bepaling van je salaris bij de stad Aalst.

Volgende werkervaringen komen in aanmerking:

 1. Je werkervaring bij een overheid.

De jaren die je voor je indiensttreding bij de stad werkte bij een overheid (bv. een OCMW of een ander stads- of gemeentebestuur, federale overheid, onderwijsinstellingen, …) worden gevalideerd. 

 1. Je relevante werkervaring in de privésector of als zelfstandige

De validering van je werkervaring in de privésector of als zelfstandige is afhankelijk van de relevantie voor de functie die je zal opnemen bij de stad Aalst. Er wordt een inhoudelijke vergelijking gemaakt tussen je vroegere takenpakketten en je toekomstig takenpakket bij de stad Aalst.

Aanvraag tot validering van je beroepservaring

Om je ervaring bij vorige werkgevers te kunnen valoriseren in je loon, dien je voor elke tewerkstelling een tewerkstellingsattest te bezorgen.

Dit tewerkstellingsattest dient volgende gegevens te bevatten:

 • Bedrijfsgegevens
 • Exacte werkperiode
 • Werkregime
 • Functietitel
 • Overzicht van het takenpakket
loon en voordelen

Voordelen

De stad Aalst is een stabiele werkgever, waar je als medewerker werkt in een aangename en collegiale omgeving en waar aandacht is voor je persoonlijke ontwikkeling en een goed evenwicht tussen werk en privé. De stad Aalst vult je salaris aan met allerhande voordelen. Je krijgt als medewerker ook de kans om opleidingen te volgen en je talenten te ontplooien.

Financiële voordelen

 • Maaltijdcheques van 8 EUR per volledig gewerkte dag met een werknemersbijdrage van 1,10 EUR. 
 • Ecocheques van 75 EUR per jaar (voltijdse tewerkstelling). 
 • Vakantiegeld.
 • Een eindejaarstoelage.
 • Een fietsvergoeding van 0,35 EUR per km voor woon-werkverkeer of een volledige terugbetaling van het abonnement voor woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een (eventueel) voordelige betalende parkeerplaats in de omgeving (mits voorwaarden, afhankelijk van je woonplaats en werklocatie).
 • Mogelijkheid tot fietsleasing (mits het omzetten van (een deel van) je eindejaartoelage in een leasebudget).
 • Een hospitalisatieverzekering bij indiensttreding. Familieleden (o.a. e echtgeno(o)t(e) of levenspartner met hetzelfde domiciliëringsadres als de hoofdverzekerde, kinderen van de hoofdverzekerde, zolang zij kinderbijslaggerechtigd zijn, ...) kunnen aansluiten mits betaling van een voordelig tarief.
 • Een aanvullend pensioen van 3% op het brutojaarloon voor contractuele medewerkers.
 • Een smartphone met mobiel abonnement (ingeval dit noodzakelijk is voor de uitoefening van je functie bij de stad Aalst). Je mag deze smartphone ook gebruiken voor privédoeleinden.
 • Een telewerkvergoeding van 25 EUR / maand en terugbetaling van je telewerkmateriaal van maximaal 300 EUR per 5 jaar (indien de aard van de functie telewerk toelaat).
 • Kinderopvang tijdens de zomervakantie (mits een eigen bijdrage van 9 EUR per dag per kind).
 • Gratis zwemmen als personeelslid bij Aquatopia (52 gratis beurten gedurende 1 jaar).
 • Een gevarieerd aanbod aan voordelen, kortingen bij lokale handelaars en sociale activiteiten als lid van de vriendenkring (mits een jaarlijkse bedrage van 20 EUR).

Andere voordelen:

 • Een stabiele werkgever die werkzekerheid biedt.
 • Een flexibele uurregeling en/of de mogelijkheid tot telewerken (als de aard van de functie dit toelaat) 6 maanden na je indiensttreding. Een werkweek telt voor iedereen 38 uren.
 • Een goede balans werk – gezin.
 • Een aantrekkelijk verlofpakket:
  • Alle medewerkers die in een woonzorgcentrum of bij de dienst Ondersteund zelfstandig wonen zijn tewerkgesteld, hebben recht op 26 vakantiedagen als voltijds medewerker (ook als schoolverlater). Sommige personeelsleden in de federale gezondheidssectoren hebben daarnaast recht op bijkomende verlofdagen. 
  • Alle andere medewerkers hebben recht op 35 vakantiedagen voor een voltijdse tewerkstelling (ook als schoolverlater).
  • Daarnaast kan je, indien de aard van de functie dat toelaat, door meerprestaties ‘compensatieverlof’ opbouwen.
  • De betaalde vakantiedagen worden aangevuld met 11 wettelijke feestdagen voor alle medewerkers die in een woonzorgcentrum of bij de dienst Ondersteund zelfstandig wonen zijn tewerkgesteld. Alle andere medewerkers hebben recht op 14 feestdagen. 
 • Een jaarlijks personeelsevenement. 
 • Een attentie voor wie 10/20/30/40 jaar en meer dan 40 jaar in dienst is. 
 • Samen met collega's sporten (zaalvoetbal, padel, beachvolley, fietsen, ...) 
 • Een aanbod van dienstwagens en dienstfietsen, die gebruikt kunnen worden voor dienstverplaatsingen.
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden: van e-learnings over in-house opleidingen tot één- of meerdaagse opleidingen buitenshuis.
 • Interne loopbaanbegeleiding met advies over je persoonlijke ontwikkeling.
 • Doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie via objectieve selectieprocedures.

Gendergelijkheidsplan

We streven naar een inclusieve werkomgeving en organisatiecultuur waar iedere medewerker zich thuis voelt en met plezier werkt. Met het gendergelijkheidsplan vestigen we extra aandacht op gendergelijkheid en engageren we ons voor gelijke kansen. Lees in het gendergelijkheidsplan welke maatregelen Stad en OCMW Aalst neemt in functie van het bevorderen van de gendergelijkheid in onze organisatie.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten