Sollicitatieproces werving

Algemene toelatingsvoorwaarden

Toelatingsvoorwaarden

Om bij de Stad Aalst aan de slag te kunnen gaan, moet je voldoen aan een aantal toelatingsvoorwaarden:

 1. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister (attest van goed gedrag en zeden). Het uittreksel mag niet ouder zijn dan drie maanden, met uitzondering van model 2. Model 2 mag niet ouder zijn dan één maand. We adviseren je om het uittreksel op te vragen op het moment dat je solliciteert. 
 2. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving over het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 3. Voldoen aan de vereiste over de talenkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 4. De burgerlijke en politieke rechten genieten. Die heb je standaard, tenzij je rechten ontnomen zijn door een strafrechtelijke veroordeling Dat blijkt ook uit het attest van goed zedelijk gedrag.
 5. Belg zijn als de functie een rechtstreekse of onrechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat die strekken tot de bescherming van de belangen van het bestuur.
 6. Voor een statutaire functie: burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat.
 7. Een termijn van 5 jaar doorlopen hebben sinds de datum van het ontslag door het bestuur omwille van tekortkomingen (ontslag om dringende redenen, ontslag met betaling van een verbrekingsvergoeding, ontslag met een opzeggingstermijn, ontslag als gevolg van een tuchtprocedure, dading) voor alle functies.
 8. Een termijn van 5 jaar doorlopen hebben sinds de datum van:
  1. het ontslag door het bestuur wegens beroepsongeschiktheid als het gaat over een aanwerving in dezelfde functie;
  2. het niet verlengen van een tijdelijk contract naar aanleiding van een ongunstig advies van de leidinggevende als het gaat over een aanwerving in dezelfde functie;
  3. het ongunstig advies van de leidinggevende op het einde van een tijdelijke aanstelling als het gaat over een aanwerving in dezelfde functie.
 9. Indien van toepassing: in het bezit zijn van het vereiste diploma.

Wanneer dien ik aan de voorwaarden te voldoen?

 • Aan de voorwaarden 1 t.e.m. 3 moet voldaan worden op datum van de aanwerving.
 • Aan de voorwaarden 4 t.e.m. 9 moet voldaan worden op de uiterste inschrijvingsdatum van de selectieprocedure.
 • Er is enkel een uitzondering op voorwaarde 9 voor de laatstejaarsstudenten; zij kunnen op vertoon van hun inschrijvingsbewijs ook deelnemen.
Vacatures Aalst

Diplomavoorwaarden

De functies bij de stad zijn onderverdeeld in vijf niveaus. De stad volgt de Vlaamse wetgeving die de diplomavoorwaarden als volgt heeft vastgelegd:

 • Vacature op A-niveau: masterdiploma of gelijkwaardig  
 • Vacature op B-niveau: bachelorsdiploma of gelijkwaardig 
 • Vacature op C-niveau: diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig
 • Vacature op D-niveau: geen diploma nodig
 • Vacature op E-niveau: geen diploma nodig

Voor niveaus A, B en C heb je een diploma nodig. Voor sommige vacatures (vb. bepaalde knelpuntberoepen) kan de stad beslissen om de diplomavoorwaarde te laten wegvallen. Voor deze vacatures vragen we geen diploma maar wel relevante werkervaring én dien je te slagen in een niveau-of capaciteitstest.

De specifieke diploma- en/of ervaringsvereisten voor de vacature die jou interesseert kan je nalezen in het vacaturebericht onder de rubriek 'Profiel'.

Solliciteren

Indienen van je kandidatuur

Heb je een interessante vacature gevonden en voldoe je aan de voorwaarden? Dan volgt de indiening van jouw kandidatuur. Dat doe je digitaal. In elke vacature staat hoe je online kan solliciteren. Iedereen die solliciteert wordt altijd gecontacteerd.

Alle selectieprocedures worden begeleid door een recruiter, een deskundige in selectietechnieken, en een dossierbeheerder, die zorgt voor administratieve ondersteuning. Zij zijn jouw contactpersonen gedurende de volledige selectieprocedure.

Daarnaast zal je waarschijnlijk in contact komen met een jury. Dit zijn minstens 2 deskundigen of leidinggevenden in de materie. Zij beoordelen gedurende de procedure jouw kennis, vaardigheden en attitude.

Houd de uiterste sollicitatiedatum goed in de gaten! Na die datum kunnen we je sollicitatie helaas niet meer aanvaarden.

solliciteren stad aalst

Na het indienen van je kandidatuur

Na het indienen van jouw kandidatuur voor een specifieke vacature ontvang je een automatisch bevestigingsmail.

Ontving je na het indienen van je kandidatuur geen e-mail van ons?

 • Kijk zeker ook je spam-berichten/ ongewenste e-mails na.
 • In elk vacaturebericht vind je de contactgegevens van de recruiter en dossierbeheerder, die de vacature van A tot Z opvolgt. Neem gerust contact op via e-mail of telefoon om te informeren of we je kandidatuur goed hebben ontvangen. Dit doe je het best voor de uiterste sollicitatiedatum, aangezien we sollicitaties na de uiterste sollicitatiedatum niet meer kunnen aanvaarden.

Indien jouw kandidatuur onvolledig is, zal je via e-mail worden gecontacteerd om de nodige informatie en/of document(en) te bezorgen. Ook voor het bezorgen van ontbrekende informatie en/of documenten is er een deadline. Indien je kandidatuur onvolledig is op het moment dat de deadline verstreken is, kan je sollicitatie helaas niet worden aanvaard. 

Uitnodiging voor de selectieprocedure

Na de uiterste sollicitatiedatum zal je een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor de selectieprocedure of een bericht dat je kandidatuur niet wordt weerhouden. Tot ongeveer een week na de uiterste sollicitatiedatum mag je een bericht verwachten.

Doorheen de hele selectieprocedure informeren we je over het verdere verloop en beantwoorden we graag al je vragen. Neem dus gerust contact op via e-mail of telefoon.

Na afloop van de selectieprocedure

Na elk selectieonderdeel informeren we elke kandidaat over het resultaat. Na afloop van een selectieprocedure is het dus belangrijk om even stil te staan bij hoe het verlopen is. Ofwel heb je alle onderdelen succesvol doorlopen en ben je geslaagd, ofwel ben je niet geslaagd voor een onderdeel en kan je niet meer deelnemen aan de volgende onderdelen.

Wij vinden het belangrijk dat je kan leren uit je deelname aan een selectieprocedure. Daarom kan je steeds feedback vragen. Hiervoor kan je een e-mail sturen naar jobs@aalst.be. De recruiter, die verantwoordelijk is voor de selectieprocedure, zal na afloop van de selectieprocedure jou de nodige feedback bezorgen. Je kan pas feedback ontvangen als de selectieprocedure is afgerond om de gelijkheid tussen kandidaten niet in het gedrang te brengen. Er zou bijvoorbeeld in de feedback na een schriftelijk gedeelte waardevolle informatie kunnen worden meegedeeld die voor andere kandidaten nuttig kan zijn ter voorbereiding van het mondeling gedeelte.

Ben je geslaagd en hoogst gerangschikt? Je wordt gecontacteerd door de recruiter met een concreet jobvoorstel en we verwelkomen je graag als nieuwe medewerker bij de stad Aalst. 

Stad Aalst jobs

Selectieonderdelen

Sollicitatiedocument

Een sollicitatiedocument kan worden gevraagd bij het indienen van je kandidatuur of ontvang je via e-mail op een afgesproken datum. Dat dien je ten laatste op de afgesproken datum in. Hiermee wordt er schriftelijk gepeild naar je motivatie, zicht op de functie, je affiniteit in een bepaald functiedomein, …Het kan eliminerend of adviserend zijn.

Psychotechnische testen

Gestandaardiseerde testen gaan na in welke mate je bepaalde vaardigheden bezit en hoe snel je kan leren in nieuwe situaties in vergelijking met anderen. Per vacature wordt bepaald welke testen zinvol zijn. Deze testen leg je af op PC. Tijdens deze testen kan je redeneervermogen, je nauwkeurigheid, je planningsvaardigheden, … worden getest.

Thuisopdracht

Bij een thuisopdracht ontvang je op de afgesproken datum een opdracht via e-mail. Deze dien je binnen de afgesproken tijdslimiet anoniem in te dienen. Je mag gebruikmaken van internet, boeken, je netwerk, ...

Praktisch gedeelte

Voor bepaalde functies kan er geopteerd worden voor een praktisch gedeelte waarin kennis, vaardigheden en competenties getest worden. Je steekt als kandidaat – letterlijk en figuurlijk - de handen uit de mouwen tijdens gesimuleerde opdrachten die nauw bij de realiteit van de functie aansluiten.

Rollenspel

In een rollenspel wordt een situatie nagebootst die zich nauw bij de realiteit van de functie aansluit. Door het nabootsen van een uitdagende, maar realistische situatie kan jouw gedrag, vaardigen en competenties worden geobserveerd.

Assessment

Een assessment wordt toegepast voor alle leidinggevende functies en is eliminerend. Er wordt een combinatie van selectiemethodieken gebruikt: persoonlijkheidsvragenlijst, interview, rollenspel, postbakoefening, …Een adviserende psychotechnische proef kan ook ingezet worden voor andere functies.

Telefonische screening

Tijdens een telefonische screening peilen we naar je werkervaring, zicht op de functie, motivatie en de meeste essentiële competentie(s) voor de vacature.

Schriftelijk gedeelte

Tijdens een schriftelijk gedeelte worden je kennis, vaardigheden en competenties getest op een zeer korte tijdspanne. De juryleden beslissen vooraf of het gebruik van internet of boeken al dan niet is toegestaan. Afhankelijk van de tijdsinvestering, maximaal 4 uren, is het aangewezen om een drankje en tussendoortje te voorzien. Je legt het schriftelijk gedeelte namelijk af in een van onze 49 locaties.

Presentatieopdracht

Bij een presentatieopdracht bereid je de opdracht ter plaatse of thuis voor. Je presenteert je antwoorden aan de jury. Afhankelijk van de selectieprocedure presenteer je digitaal via MS Teams of ter plaatse in één van onze locaties.

Intakegesprek of verkennend interview

Een intakegesprek, ook wel verkennend interview genoemd, is een kennismakingsgesprek tussen de kandidaat en de juryleden. Dat vindt meestal online plaats via MS Teams. Tijdens een intakegesprek kan worden gepeild naar je motivatie, zicht op de functie, je affiniteit in een bepaald functiedomein en/of de meeste essentiële competentie(s) voor de functie. Ook als kandidaat krijg je de kans om vragen te stellen.

Groepsoefening

Bij een groepsoefening werk je met andere kandidaten samen aan een concrete opdracht. Tijdens de groepsoefening worden jouw gedrag dat je in groep vertoont geobserveerd, maar ook je vaardigheden en competenties. Bij een groepsoefening krijgen we bijvoorbeeld zicht op de competentie samenwerken.

Mondeling gedeelte

Tenslotte wordt de selectieprocedure afgerond met een mondeling gedeelte. Dit bestaat minstens uit een competentiegericht interview en kan aangevuld worden met een presentatie of voorbereidende opdracht thuis of ter plaatse.

Tijdens het interview worden de motivatie, het zicht op de functie en enkele competenties bevraagd.

Veelgestelde vragen

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Alle recruiters en dossierbeheerders selecties staan voor jou klaar! Je kan ons bereiken via tel. 053 72 32 50 of jobs@aalst.be.

In elk vacaturebericht vind je tevens bij ‘Blijf je toch achter met vragen?’ de contactgegevens van de personen bij wie je voor je vragen over deze specifieke vacature terecht kan.

Documenten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten