De missie is onze reden van bestaan, ons droombeeld op heel lange termijn. De visie is de gebalde vertaling van de belangrijkste accenten en prioriteiten van de beleidsploeg tijdens deze legislatuur. Vervolgens wordt dit geconcretiseerd in een aantal strategische beleidsdoelstellingen die aangeven welk vooropgesteld effect we willen bereiken.

De missie en visie werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019 en vormen de basis voor de meerjarenplannen ’20-’25 van de stad, het OCMW en de autonomie gemeentebedrijven (AGSA, SportAG en vzw BEA).

Icon Select

Missie

Via de kwaliteitsvolle dienst- en hulpverlening is Aalst een charmante, aantrekkelijke en sociaal voelende stad op mensenmaat, waar iedereen graag leeft, woont, werkt en zich ontspant.

Icon Select

Visie

Aalst is een eigenzinnige Vlaamse stad met een authentiek karakter. Het bestuur garandeert de inwoners van Aalst dat zij kunnen leven in een kwalitatieve en warme woonomgeving, die veilig en net is. In onze dienstverlening willen wij een modeldienstverlener zijn voor onze bevolking: efficiënt, bereikbaar en performant. Het bestuur ondersteunt de rijke sociaal culturele dynamiek. Onze economie bieden we de zuurstof en de ruimte die nodig zijn om te ondernemen. We zien erop toe dat de stedelijke dienstverlening op een gelijkwaardige manier verzekerd wordt aan alle inwoners op ons grondgebied, inclusief de deelgemeenten.

Eén gemeenschappelijke doelstellingenboom

Waar willen we naartoe met Aalst?

  • Waken over een stad waar iedere Aalstenaar veilig en thuis is.
  • Bouwen aan een stad waar het aangenaam wonen is voor alle leeftijden.
  • Investeren in een bedrijvige stad via ondernemerschap, talent ontwikkeling en werkgelegenheid.
  • Profileren als een zorgzame stad met aandacht voor de gezondheid, de levenskwaliteit en  het welzijn van jong en oud.
  • Creëren van een bruisende stad met een toegankelijk cultureel aanbod en toeristische troeven.
  • Ontplooien van een performante en wendbare organisatie.
Doelstellingenboom

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten