Wie een woning in Vlaanderen verhuurt, moet ervoor zorgen dat deze volledig in orde is en voldoet aan bepaalde normen.

Het conformiteitsattest is een officieel document dat de gemeente aflevert en dat aantoont dat jouw woning aan de minimale woningkwaliteitsnormen voldoet. In sommige gevallen kan ook het agentschap Wonen in Vlaanderen een conformiteitsattest afleveren. Om na te gaan of een woning conform, veilig en gezond is, voert een woningcontroleur van de gemeente of van Wonen in Vlaanderen een conformiteitsonderzoek uit. Hij controleert de woning aan de hand van een technisch verslag.

De woning krijgt een conformiteitsattest als ze niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoende rookmelders heeft. Het conformiteitsattest vermeldt ook het maximum aantal toegelaten bewoners.

Vanaf 2021 verplicht stad Aalst eigenaars die een huurwoning hebben om een conformiteitsattest te bezitten voor deze woningen. De verplichting geldt voor woningen ouder dan 30 jaar en deze wordt gefaseerd volgens bouwjaar ingevoerd.

Voor eigenaars/verhuurders van een woning die als huurwoning gebruikt of aangeboden wordt, waarvan het bouwjaar van meer dan 30 jaar geleden dateert is de verplichting van toepassing!

Voorwaarden

Door verhuurders te verplichten om een conformiteitsattest voor te leggen wenst de stad Aalst de slechte, gevaarlijke, ongezonde en onveilige woningen uit de Aalsterse huurmarkt te bannen. In de komende 10 jaar worden alle huurwoningen ouder dan 30 jaar proactief gescreend op hun woningkwaliteit.

De huurwoningen worden volgens volgende fasering verplicht tot het aanvragen van een conformiteitsattest:

vanaf 2021: woningen gebouwd vóór 1875
vanaf 2022: woningen gebouwd vóór 1900
vanaf 2023: woningen gebouwd vóór 1919
vanaf 2024: woningen gebouwd vóór 1931
vanaf 2025: woningen gebouwd vóór 1946
vanaf 2026: woningen gebouwd vóór 1958
vanaf 2027: woningen gebouwd vóór 1967
vanaf 2028: woningen gebouwd vóór 1976
vanaf 2029: woningen gebouwd vóór 1992
vanaf 2030: woningen gebouwd vóór 2001

Procedure

Belangrijk om weten is dat een huurwoning op 1 januari automatisch opgenomen wordt in een vermoedenslijst en je bent als eigenaar/verhuurder verplicht om vóór 1 januari een conformiteitsattest aan te vragen.

1) Ben je eigenaar van een woning die in de fasering valt, dan krijg je een vermoedensbrief opgestuurd. Deze brief vermeldt dat de eigenaar voor deze huurwoning een conformiteitsattest dient aan te vragen.

2) Laat binnen de 30 dagen weten of het nog steeds gaat om een huurwoning.

3) Team Wonen heeft 90 dagen tijd om te oordelen of de woning al dan niet een conformiteitsattest moet bezitten. Je wordt op de hoogte gebracht van deze beslissing.

4) Indien wel, dan dien je een conformiteitsattest aan te vragen.

Een aanvraag m.b.t. een conformiteitsattest kan je indienen aan de hand van het onlineformulier. Je kan ook terecht bij de themabalie Bouwen en wonen, administratief centrum Aalst, Werf 9. Je kan enkel op afspraak langskomen: maak je afspraak online via de knop 'afspraak maken' en kies voor het product 'Conformiteitsattest voor huurwoningen aanvragen' of contacteer ons via tel 053 77 93 00 om een afspraak te maken.

Vóór de controle plaatsvindt, is het aangeraden dat je eerst een zelf-check uitvoert. Zo heb je toch al een goed idee of de huurwoning al dan niet voldoet aan de normen. Een controle door de stad is immers niet gratis!

5) Na aanvraag van het conformiteitsattest, neemt een medewerker van team Wonen, woonkwaliteit, contact met je op om een kwaliteitscontrole te plannen.

6) Een onderzoeker van team Wonen gaat ter plekke en constateert of de woning wel of niet voldoet aan de normen van de Vlaamse Wooncode:

 • Is deze controle positief en voldoet de woning aan de rookmeldersverplichting?
  Conformiteitsattest wordt uitgereikt en is de woning voldaan aan de verplichting.

 • Is deze negatief?
  Geen recht op een conformiteitsattest en je dient herstellingswerken uit te voeren en een nieuwe controle aan te vragen. Indien je geen of onvoldoende herstellingen uitvoert, wordt de administratieve procedure opgestart om de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

 • Voldoet de woning aan alle bijkomende criteria:
  - geen enkel gebrek in de woning
  - geldig keuringsattest elektriciteit
  - centrale verwarming aanwezig
  - EPC < 250 Kwh/m²jaar
  - correcte omgevingsvergunning
  dan komt de woning in aanmerking voor een C+ label.

7) Indien er geen of laattijdig een onderzoek is aangevraagd dan zal je een financiële sanctie betalen..

Kost

De gemeente mag voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding vragen.

De gemeenteraad stelt de vergoeding vast. Ze bedraagt:

 • 66,50 euro voor een zelfstandige woning;

 • 66,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 14 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

Deze bedragen mogen jaarlijks geïndexeerd worden.

Je betaalt de aanvraag van een conformiteitsattest vooraf, enkel na betaling is jouw aanvraag geldig.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten