woningkwaliteit aalst

Wat is woonkwaliteit?

De Vlaamse Codex Wonen zorgt ervoor dat er een goede, wettelijke basis is om verhuurde, slechte woningen aan te pakken. Aan de hand van een technisch verslag wordt nagekeken of een woning in orde is (geen onveilige installaties, geen ongezonde situaties zoals vocht, aanwezigheid van basiscomfort zoals keuken, badkamer...).

Aanpak slechte woonkwaliteit

Stad Aalst treedt streng op tegen schrijnende levensomstandigheden en huisjesmelkers. Ongeschikte en onbewoonbare woningen zijn immers niet veilig en gezond om in te wonen. De eigenaar/verhuurder is in dat geval verplicht om de woning te herstellen. De stad zet in op het conformiteitsattest voor verhuurde woningen en zet verhuurders aan om hun woning of gebouw op te knappen. Samen bouwen we aan een veilige en aangename stad.

Icon Select

Het verplichte conformiteitsattest

Heb je een huurwoning ouder dan 30 jaar? Dan moet je over een conformiteitsattest beschikken. De verplichting wordt stapsgewijs ingevoerd. De oudste woningen komen eerst aan bod.

Merk je een bouwvallige situatie op?

Een onderzoek openbare veiligheid en bouwvalligheid gebeurt wanneer een woning of gebouw (of om het even welke constructie) aan de openbare weg in slechte toestand verkeert. Bepaalde stukken kunnen op de weg terechtkomen en een gevaar vormen voor weggebruikers. Enkele voorbeelden: een loshangende dakgoot, losliggende dakpannen, een bouwvallige muur of een deel van een woning die dreigt in te storten... Merk je ergens zo'n onveilige situatie op? Dan kan je een melding maken.

Wat als je huurwoning niet conform is?

Het is mogelijk dat, na een eerste woningonderzoek, jouw huurwoning toch geen conformiteitsattest krijgt omdat het niet voldoet aan de normen. Als je bereid bent de nodige herstellingen te doen, kan de woning toch als geschikt worden beschouwd. Maar wat als de herstellingswerken om een of andere reden niet gebeuren?

Ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard

Er is een woningcontrole uitgevoerd in de huurwoning en ze is niet in orde. De woning heeft een aantal gebreken en is ongeschikt. Als er ook ernstige veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn zoals bv. gevaar voor CO-vergiftiging, gevaar voor elektrocutie of brand, dan is de woning ook onbewoonbaar.

Wat als herstellingswerken uitblijven?

Als eigenaar/verhuurder word je schriftelijk op de hoogte gebracht van de gebreken die aan de woning zijn vastgesteld. Je wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek of je kan je opmerkingen per brief overmaken.

De woning moet binnen de 3 maanden na de aanvraag zijn hersteld. Is dit niet het geval dan is de burgemeester verplicht om de woning aan de hand van een besluit ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

Een woning die met zo’n besluit is belast, wordt opgenomen in de inventaris van ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen van de stad. Als eigenaar zal je vanaf die datum jaarlijks een heffing moeten betalen zolang de woning niet is hersteld en je geen conformiteitsattest hebt verkregen. Wil je een heffing voorkomen? Zorg ervoor dat de woning voldoende hersteld is en vraag een nieuw woningonderzoek aan, binnen de 12 maanden na het besluit. Je kan als eigenaar/verhuurder ook strafrechtelijk vervolgd worden als je een ongeschikt/onbewoonbare woning verder of opnieuw zou verhuren.

Doe de zelfcheck op woonkwaliteit

Is je huurwoning in orde? Vergelijk je huurwoning met de kwaliteitseisen uit de zelfcheck (onderaan de pagina). Dat doe je het best voordat je een conformiteitsattest aanvraagt bij de stad.

Ben je niet helemaal zeker of je huurwoning voldoet?

Kijk zelf na waar er eventueel gebreken zijn. Met behulp van de zelf-check én het technisch verslag van Wonen Vlaanderen, kan je kamer per kamer doorlopen en aanduiden wat er wel of niet in orde is. Zo weet je waar je mogelijk eerst herstellingen moet uitvoeren, vooraleer je een controle aanvraagt bij de stad.

De controles zijn immers niet gratis.

De zelf-check vind je in de brochure en is louter indicatief. Het is een hulpmiddel om je huurwoning te screenen. Twijfel je aan iets in jouw woning, dan kan je steeds advies vragen bij team Wonen.

Specifieke richtlijnen voor kamerwoningen

Een kamerwoning kan zowel aan studenten als aan niet-studenten verhuurd worden. Het is een niet-zelfstandige woongelegenheid waar minstens één basisfunctie ontbreekt. Een woning heeft 3 basiswoonfuncties: keuken, bad of douche en toilet. De ontbrekendebasisfunctie(s) zijn gemeenschappelijk voorzien. Een kamerwoning moet, volgens de Vlaamse Codex Wonen, aan een aantal kwaliteitsvereisten voldoen, op vlak van gezondheid, veiligheid en comfort.

Ieder studentenhuis moet beschikken over een gemeenschappelijke ruimte, ook als er geen gemeenschappelijke keuken is. Wanneer in een studentenkamer geen kookmogelijkheden aanwezig zijn, moeten de bewoners ervan over een gemeenschappelijke kookmogelijkheid beschikken in een gemeenschappelijke ruimte. Die ruimte moet een oppervlakte hebben van minstens anderhalve vierkante meter per bewoner van een studentenkamer, zonder minder te mogen bedragen dan 6 m². De vrije hoogte tussen vloer en plafond moet minstens 220 cm bedragen. Indien de gemeenschappelijke kookfunctie en de gemeenschappelijke leefruimte uit meerdere lokalen bestaan, worden de oppervlaktes van de lokalen samengeteld voor wat betreft de toepassing van de oppervlaktevoorwaarden.

Doe de zelfcheck en ga na of jouw kamerwoning aan de kwaliteitsnormen voldoet.

Brochures

Bijlagen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten