ongeschikte woning

Wat is het verschil?

Een woning is ongeschikt als ze gebreken vertoont op vlak van veiligheid, gezondheid of wooncomfort. 

Een woning is onbewoonbaar als er een ernstig risico voor veiligheid of gezondheid (zoals CO-gevaar) bestaat. De burgemeester beslist om een woning ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren en baseert zich hiervoor op het advies van Wonen in Vlaanderen of van team Wonen.

Wat zijn de gevolgen voor de eigenaar?

Je woning wordt opgenomen in twee inventarissen

Inventaris van ongeschikte/onbewoonbare woningen van de stad Aalst.

De eigenaar betaalt jaarlijks een belasting. Deze belasting bedraagt minstens 1 813 EUR en wordt verhoogd de daaropvolgende jaren. Onder bepaalde voorwaarden kan je vrijstelling genieten en moet je geen belasting betalen.

Vlaamse Inventaris van Verwaarlozing, Ongeschiktheid en Onbewoonbaarheid (afgekort VIVOO)

De Vlaamse overheid legt een heffing op aan de eigenaar, tenzij de lokale overheid van de stad/gemeente, waar de woning gelegen is reeds een belasting heft. Dus eigenaars van ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde woningen binnen het grondgebied van de stad Aalst zijn enkel aan de stad een belasting verschuldigd en niet aan de Vlaamse overheid.

Recht voor voorkoop

Er rust recht van voorkoop op de woning: wanneer je de woning verkoopt kunnen bepaalde instanties (zoals de stad of sociale huisvestingsmaatschappijen) de woning tegen dezelfde verkoopsvoorwaarden aankopen.

Sociaal beheersrecht

Er rust sociaal beheersrecht op de woning: de woning kan opgeëist worden om te gebruiken voor een sociaal doel (zoals door een OCMW of de stad).

Geldboete

Een ongeschikte of onbewoonbare woning (verder of opnieuw) verhuren is strafbaar. Je kunt zowel een geldboete als een gevangenisstraf krijgen.

Leegstand Aalst
onbewoonbaar aalst

Wat moet je doen?

De bedoeling is dat de woning zo snel mogelijk hersteld wordt. Wanneer de woning gerenoveerd is, dien je een aanvraag voor een conformiteitsattest in. Er wordt dan een nieuw woningkwaliteitsonderzoek uitgevoerd en als de woning conform de Vlaamse Codex Wonen is, krijg je een conformiteitsattest. Op dat ogenblik kan de woning geschrapt worden uit beide inventarissen. De stad brengt 'Wonen in Vlaanderen' hiervan op de hoogte, maar je doet dit ook het best zelf.

Wanneer de woning nog niet voldoende is hersteld, blijft de ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring behouden en dus ook de opname in de inventarissen.  

Documenten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding