Wacht je al 4 jaar of langer op een sociale woning terwijl je een private huurwoning huurt? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een maandelijkse huurpremie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een huursubsidie, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Onderstaande voorwaarden gelden sinds 1 mei 2019.

  • Via deze link vind je altijd de juiste info over bedragen & voorwaarden

  • Bereken zelf het bedrag van de huurpremie via de rekenmodule

Het inkomen wordt geïndexeerd volgens de gezondheidsindex van de maand juni van het jaar dat aan de toepassing ervan voorafgaat.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het inkomen of een gedeelte ervan vrijgesteld, van de familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de kandidaat-huurder, die een ernstige beperking hebben.

Voor de 13 centrumsteden in het Vlabinvestgebied, het grootstedelijk gebied Antwerpen of Gent mag de huurprijs 10% hoger liggen.

Procedure

  • Je hoeft niets te doen. De woonmaatschappijen waar je bent ingeschreven, geven de gegevens door van diegenen die in aanmerking komen voor een huurpremie. Die personen ontvangen van Wonen in Vlaanderen automatisch een gepersonaliseerd invulformulier waarmee ze de huurpremie kunnen aanvragen.

  • Wanneer je niets ontving en toch denkt aan alle voorwaarden te voldoen, neem dan best contact op met de woonmaatschappij waar u bent ingeschreven. Zij gaan na of je een aanvraag had moeten ontvangen.

  • Je kan ook contact opnemen met Wonen in Vlaanderen via e-mail (huurpremie@rwo.vlaanderen.be) of telefonisch (02 553 03 76, van maandag tot vrijdag van 8 tot 12.30 uur).

Uitzonderingen

De premie is niet voor bewoners:

  • die in een sociale woning wonen;

  • die een woning huren van een familielid tot en met de tweede graad (ouders, grootouders, broer of zus) die op hetzelfde adres woont;

  • die meer verdienen dan het toegestane maximum;

  • die een hogere huurprijs betalen dan het toegestane maximum;

  • van wie de huurpremie werd stopgezet.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten