Huurders kunnen bij de Huurdersbond terecht voor huurdersadvies.

De Huurderbond streeft naar het recht om te kunnen beschikken over een degelijke woning naar eigen keuze, in een goede woonomgeving, waar je tegen een betaalbare prijs ongestoord kunt wonen zolang je dit wenst. Het is een vereniging die opkomt voor de belangen van huurders, individueel en collectief.

De Huurdersbond heeft wekelijks een zitdag in het administratief centrum te Aalst.

Deze zitdag gaat telkens door op dinsdag van 15 uur tot 18 uur.

Concreet biedt de Huurdersbond:

  • huuradvies bij concrete huurproblemen zoals opzeg, waarborg, defecten en herstellingen, indexberekening;

  • informatie over rechten en plichten als huurder;

  • vorming voor groepen en verenigingen

Voorwaarden

Voor zowel sociale huurders als private huurders.

Procedure

Men kan enkel langskomen op afspraak.

Een afspraak maken kan telefonisch op het nummer 09 223 28 77 of 09 223 63 20 (ma-di-do-vr bereikbaar van 9u30 - 12u30).

of vraag hulp aan je maatschappelijk werker, bij de Zorgbalie of tijdens het inloopmoment Wonen van de Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen.

Bewijsstukken

  • Huurovereenkomst/huurcontract en eventuele briefwisseling over het huurgeschil.

  • Foto's van de woonsituatie, indien van toepassing.

  • Aanbeveling opgemaakt door maatschappelijk werker voor advies Huurdersbond.

Kost

  • Je betaalt 25 EUR lidgeld voor één jaar juridisch huuradvies en je ontvangt het huurdersblad, een tijdschrift met allerlei praktische informatie over de huurwetgeving, digitaal of per post.

  • Het huuradvies is gratis voor personen die een doorverwijsbrief meekregen van team Wonen of wanneer zij hulp ontvangen van het OCMW, CAW of schuldbeheerder).

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten