Naar aanleiding van de aanvraag tot een omgevingsvergunning worden verplichtingen en lasten opgelegd in het kader van de ruimtelijke ordening.

Indien restpercelen zich voor de rooilijn bevinden, dienen deze kosteloos te worden afgestaan om op te nemen in het openbaar domein.

De verkavelaar zal instaan voor alle kosten (landmeter, notaris, registratie ...) verbonden aan overdracht en dient in het kader van deze overdracht alle noodzakelijke documenten (zoals gevraagd door het stadsbestuur) aan te leveren.

Procedure

  • Na goedkeuring van de omgevingsvergunning neemt de eigenaar/verkavelaar contact op met zijn instrumenterend notaris.

  • De notaris bezorgt de ontwerpakte samen met het opmetingsplan van de betrokken percelen (geprekadastreerd indien nodig) en alle nuttige opzoekingen aan de stafdienst Coördinatie ruimte - patrimonium.

  • De ontwerpakte wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad

  • Na goedkeuring wordt de akte ondertekend en wordt het nodige ondernomen voor de aflevering van verkoopbaarheidsattesten.

Kost

Alle kosten zijn voor rekening van de eigenaar/verkavelaar.

Meer info

Regelgeving

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten