Een fout in een akte, bv. een typfout, kan je laten verbeteren. Hiervoor heb je een bewijs nodig.
In bepaalde gevallen is een vonnis van de rechtbank nodig.

Een in een vreemd land opgemaakte akte kan je laten overschrijven in de centrale databank van de akten van de burgerlijke stand (DABS).

Buitenlandse akten kan je in België laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van:

 • de gemeente van je huidige woonplaats

 • de gemeente waar je het laatst in België was ingeschreven

 • de Stad Brussel

Procedure

Verbetering akte burgerlijke stand (per email)

Stuur je email naar bsfrontoffice@aalst.be.

Voeg toe:

 • kopie identiteitskaart

 • welke akten moeten verbeterd worden

 • welke gegevens foutief zijn, welke de juiste gegevens zijn

 • bewijsstukken bv. oudere akten, buitenlandse akten met legalisatie en vertaling, kopie van paspoort, uittreksel bevolkingsregister, buitenlands toepasselijk recht indien van toepassing....

 • gsm- of telefoonnummer.

Als de procedure afgerond is, krijg je een melding wanneer de akten aangepast zijn. In geval er een vonnis van de rechtbank nodig is, kan dit geruime tijd duren.

Buitenlandse akte laten overschrijven (op afspraak)

Let op: een buitenlandse huwelijksakte moet eerst ingeschreven worden in het register--> meer info vind je bij Buitenlandse huwelijksakte erkennen en overschrijven.

Voor andere akten kan je direct een afspraak maken bij de dienst Burgerlijke stand.

Meebrengen:

 • identiteitskaart(en)

 • de over te schrijven akte(n)

 • legalisatie/apostille (indien nodig) --> op te zoeken via Diplomatie

 • vertaling naar het Nederlands (door een beëdigd vertaler)

Maak hier je afspraak om je akte van de Burgerlijke stand te laten verbeteren/overschrijven.

Kies voor: “Overschrijving akte Burgerlijke stand”

Kost

Gratis.
Aanvraag nieuwe identiteitskaart, nieuw rijbewijs en paspoort is betalend.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten