Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Op het attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) staat vermeld:

 • of je kiest voor een begrafenis of een crematie

 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden

 • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)

 • en of je een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.

Voorwaarden

Je kan enkel een attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen aanvragen als er een laatste wilsbeschikking is geregistreerd.

De volgende partijen kunnen het attest met betrekking tot jezelf aanvragen:

 • jezelf

 • je wettelijk vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)

 • bijzondere gemachtigden zoals een notaris of advocaat

 • derden (bv. publieke of private instellingen) als de afgifte ervan voorgeschreven is door of krachtens de wet

 • een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Procedure

Je kan het attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen opvragen bij je gemeente.

Als je een elektronische identiteitskaart (eID) hebt, kan je het document ook online raadplegen, downloaden en afdrukken.

Anderen kunnen het attest enkel aan het loket van de dienst Burgerzaken aanvragen.

Bewijsstukken

Als je het attest zelf ophaalt:

 • je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het attest voor iemand anders aanvraagt:

 • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

 • je eigen identiteitskaart.

Kost

Gratis

Meer info

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten