Als je Belgische documenten wil gebruiken in het buitenland heb je een legalisatie of apostillestempel nodig. De legalisatie of apostille gebeurt volledig elektronisch.

Procedure

 • Zoek op de site van Buitenlandse Zaken of je een apostille of legalisatie nodig hebt.

 • De stad stuurt je document online naar de dienst Legalisatie van Buitenlandse zaken.

 • Je krijgt via e-mail een verzoek tot elektronische betaling; je dient dus te beschikken over een e-mailadres.

 • Na de betaling ontvang je een e-mail dat je de e-apostille/legalisatie kan downloaden.

Een apostille/legalisatie aanvragen voor een eensluidend verklaarde kopie (zonder afspraak)

Je kan langskomen voor volgende documenten:

 • een attest dat je houder bent van een identiteitskaart

 • een internationaal paspoort

 • een internationaal reisdocument

 • een origineel document.

Meebrengen:

 • het origineel document

 • een kopie van het originele document.

Een apostille/legalisatie aanvragen voor attesten en getuigschriften (zonder afspraak of via email)

Je kan langskomen voor volgende documenten of aanvragen per email

 • getuigschrift van woonst

 • strafregister (Bewijs goed gedrag en zeden)

 • uitttreksel uit het bevolkingsregister of getuigschrift gezinssamenstelling ….

Je kan een e-mail sturen naar bevolking@aalst.be.
Vermeld in je mail:

 • je naam

 • je rijksregisternummer

 • welk attest je nodig hebt

 • je e-mail

 • het and van bestemming

 • in welke taal je de legalisatie/apostille wenst te ontvangen (NL-FR-D-E).

Een apostille/legalisatie aanvragen voor akten (zonder afspraak of via email)

Je kan langskomen voor volgende documenten of aanvragen per email

 • een geboorteakte

 • een huwelijksakte

 • een overlijdensakte.

Stuur een e-mail naar bsfrontoffice@aalst.be ;
Vermeld in je mail:

 • je naam

 • je rijksregisternummer

 • welke akte je nodig hebt

 • je e-mail

 • het land van bestemming

 • in welke taal je de legalisatie/apostille wenst te ontvangen (NL-FR-D-E).

Kost

20 EUR

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten