Wil je jouw stamboom samenstellen? Belangrijke bronnen daarvoor zijn de registers van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Je kan in functie van genealogische, historische opzoekingen een afschrift of uittreksel bekomen van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Openbare akten van de burgerlijke stand

 • Akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud, de akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud en alle overige akten van meer dan 100 jaar oud. Iedereen kan een afschrift of uittreksel krijgen van een openbare akte.

 • Quasi alle openbare akten van Aalst zijn online op naam doorzoekbaar via de website MadeinAalst.be

 • Enkel de nog niet gedigitaliseerde openbare akten kunnen in origineel worden geraadpleegd in de leeszaal van het Stadsarchief.

Niet-openbare akten van de burgerlijke stand

 • Akten van overlijden jonger dan 50 jaar oud, de akten van huwelijk jonger dan 75 jaar oud en alle overige akten jonger dan 100 jaar oud.

 • Hoe raadplegen?

  • aanvraag om een afschrift of uittreksel te bekomen

  • voorwaarden zoals voorzien in het KB van genealogische opzoekingen.

Procedure

Stuur dit ingevulde formulier via email naar burgerlijkestand@aalst.be.

Volgende informatie en documenten hebben wij nodig:

 • je identificatiegegevens

 • de akten die je nodig hebt

 • een motivering en beschrijving van de genealogische, wetenschappelijke of historische doeleinden

 • de verspreidingsmiddelen van de resultaten van de opzoeking

 • de toestemming van alle personen op wie de akten betrekking hebben. Indien deze persoon overleden is of niet wilsbekwaam, kan de toestemming gegeven worden door de wettelijk voorziene personen

 • de bevestiging van het feit dat de aanvrager zijn identiteit en contactgegevens in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke in de zin van art. 4.7 van de GDPR heeft meegedeeld aan de persoon die de toestemming moet geven.

Kost

Eigen opzoekingen via website madeinaalst.be: gratis.
Opzoekingswerk door medewerker: 7,50 EUR/begonnen kwartier.

Meer info

-
Regelgeving
 • Artikel 29, §1 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Het Koninklijk Besluit van 17 maart 2021 over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Dit KB is in werking getreden op 1 mei 2021.

 • Art. 13 van de Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten