Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren.

Indien jullie beiden de Belgische nationaliteit hebben, dan kan je voor de registratie terecht bij de dienst Burgerlijke stand.

Indien 1 van jullie een andere nationaliteit heeft, dan kan je voor de registratie terecht bij de dienst Vreemdelingenzaken.

Naast de inschrijving in het register, kan de buitenlandse huwelijksakte ook worden overgeschreven bij de Burgerlijke stand indien 1 van de partners de Belgische nationaliteit heeft. Dit is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Laat je de huwelijksakte niet overschrijven in België, dan moet je de uittreksels in de toekomst opvragen in het buitenland.

Buitenlandse akten kan je in België laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van:

 • de gemeente van je huidige woonplaats

 • de gemeente waar je het laatst in België was ingeschreven

 • de Stad Brussel

Voorwaarden

Geldigheid van een buitenlands huwelijk

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

 • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen

 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Buitenlandse huwelijksakte laten erkennen in België

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen, moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is;

 • gelegaliseerd zijn;

 • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld.

Er kunnen steeds bijkomende stukken opgevraagd worden.

Procedure

De overschrijving gebeurt in 2 stappen:

1 Inschrijving van de akte in het register (op afspraak)

Meebrengen:

 • identiteitskaart(en)

 • de over te schrijven akte(n)

 • legalisatie/apostille (indien nodig) --> op te zoeken via Diplomatie

 • vertaling naar het Nederlands (door een beëdigd vertaler)

  Alles mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Maak hier je afspraak om de akte in te schrijven in het register

2 Buitenlandse akte laten overschrijven in de databank van de akten van de Burgerlijke stand (op afspraak)

Meebrengen:

 • identiteitskaart(en)

 • de over te schrijven akte(n)

 • legalisatie/apostille (indien nodig) --> op te zoeken via Diplomatie

 • vertaling naar het Nederlands (door een beëdigd vertaler)

  Alles mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Maak hier je afspraak om je akte te laten overschrijven in de databank van de akten van de Burgerlijke stand

Inschrijving in het register--> kies voor "Niet Belg: Documenten binnenbrengen"

Buitenlandse akte laten overschrijven --> kies voor: “Overschrijving akte Burgerlijke stand”

Kost

Gratis.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten