Om een buitenlands huwelijk te laten erkennen, moet je - na je terugkeer in België - het huwelijk laten registreren. De buitenlandse huwelijksakte wordt het best overgeschreven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

Voorwaarden

Geldigheid van een buitenlands huwelijk

Een huwelijk dat in het buitenland wordt voltrokken, is in België geldig als:

 • je voldoet aan de Belgische wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen

 • het huwelijk is voltrokken volgens de vormen die in het betrokken land gebruikelijk zijn.

Als je Belg bent, worden alle veranderingen in je burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als je in het buitenland verblijft, zal het Belgisch recht toegepast worden.

Ben je geen Belg, dan gelden de huwelijksvoorwaarden van het land waarvan je de nationaliteit bezit.

Buitenlandse huwelijksakte laten erkennen in België

Om een buitenlandse huwelijksakte in België te laten erkennen, moet de akte:

 • opgesteld zijn door de buitenlandse bevoegde autoriteit. Ze moet ook de vorm hebben die in dat land gebruikelijk is.

 • gelegaliseerd zijn.

 • door een beëdigde vertaler vertaald worden naar het Nederlands, Frans of Duits, als de akte in een vreemde taal werd opgesteld. Je moet de taal kiezen van de Belgische gemeente waar de akte wordt overgeschreven.

Je moet de handtekening van de buitenlandse beëdigde vertaler ook laten legaliseren.

In België kun je de lijst van de beëdigde vertalers verkrijgen op de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg.

Procedure

Je laat de buitenlandse huwelijksakte best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften op te vragen van die akte.

De buitenlandse huwelijksakte kan in België worden ingeschreven bij de Burgerlijke stand van:

 • de plaats van je (laatste) inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister

 • of bij gebrek hieraan, van Brussel.

Laat je de huwelijksakte niet overschrijven in België, dan moet je de uittreksels opvragen in het buitenland.

Buitenlandse akte laten overschrijven in Aalst (Op afspraak)

Hiervoor moet je in Aalst wonen of je laatste woonplaats in België was Aalst.

Meebrengen:

 • identiteitskaart(en)

 • de over te schrijven akte(n)

 • legalisatie/apostille (indien nodig) --> op te zoeken via Diplomatie

 • vertaling naar het Nederlands (door een beëdigd vertaler)

  Alles mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Kies voor: “Overschrijving/verbetering akte Burgerlijke stand”

Kost

Gratis.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding