Wat is de retroraad?

Sinds april 2022 spreken we niet meer van een senioren- of ouderenraad, maar wel van retroraad.  Met de nieuwe naam kreeg de retroraad een nieuwe structuur, waarin betrokkenheid, samenwerking en actieve deelname van vrijwilligers centraal staan.

De raad telt 5 bestuursleden en kan rekenen op een achterban van een 25 personen. De retroraad streeft naar een leeftijdsvriendelijke stad en hanteert daarom deze principes als basis voor hun werking.

Wie is lid van de retroraad?

De Aalsterse stedelijke retroraad is zo representatief mogelijk samengesteld. Seniorenverenigingen die een gesubsidieerd zijn door de stad, zijn lid van de retroraad. De door de stad erkende seniorenverengingen kunnen ook deel uitmaken van de retroraad.

De stedelijke retroraad wil ook niet-gebonden senioren aantrekken en hen een stem geven. Het is als niet-gebonden senior mogelijk lid te worden op voorwaarde:

  • dat je 55-plus bent
  • dat je in Aalst gedomicilieerd bent en geen politiek mandaat hebt
  • dat je lid wil worden in eigen naam

Het is het dagelijks bestuur dat beslist over de toetreden van een niet-gebonden senior.

Wie zit er in het bestuur?

Het dagelijks bestuur van de retroraad bestaat uit een voorzitter en 4 bestuursleden. Zij komen elke maand samen om de werking van de raad te coördineren en erop toe te zien dat de stad de adviezen ontvangt en opvolgt. Om dit vlot te laten
verlopen, krijgt de retroraad ondersteuning van het retroteam van de stad.

De retroraad bespreekt de actiepunten

Wat doet de retroraad?

De raad heeft tot doel actief advies te verlenen en voorstellen over te maken over actuele dingen met betrekking tot het welzijn van de senioren.

Icon Select

Interesse om mee te werken of te denken?

Stuur een mailtje en we nemen zo snel mogelijk contact op.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten