Stedelijk adviesraden

Elke adviesraad moet door de gemeenteraad erkend worden. Vanaf dat moment vormt de adviesraad een structurele gesprekpartner met de stad, waarbij de garantie wordt gegeven dat zowel gevraagd als ongevraagd advies van de adviesraad steeds formeel moet behandeld worden door het college van burgemeester en schepenen.

De stad heeft op dag van vandaag 9 erkende adviesraden:

 1. Jeugdraad VONK
 2. Sportraad DISCUS
 3. Oilsjterse Sociaal-Culturele Adviesraad OSCAR
 4. Ouderenraad Retroraad
 5. Erfgoedraad
 6. Adviesraad KMO & Industrie
 7. Landbouwraad
 8. Adviesraad Handel en Horeca
 9. Milieuraad MINA

De overkoepelende regelgeving kadert binnen het adviesradenreglement zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Aalst. 

Overlegstructuren

Naast de erkende adviesraden kent de stad ook verschillende andere overlegstructuren. De samenstelling van deze overlegstructuren wordt ook goedgekeurd door de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn:

 1. Lokaal overleg kinderopvang (LOK)
 2. Raad van bestuur CC De Werf
 3. Raad van bestuur stedelijke bibliotheek Aalst (UTOPIA)
 4. Lokale Adviescommissie LAC

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten