Wat?

Overeenkomstig het decreet lokaal bestuur en het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad heeft elke inwoner het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te brengen en om deze ook eventueel toe te lichten

Wie?

Het voorstel of de vraag kan enkel ingediend worden door een inwoner van Aalst, ouder dan 16 jaar op de dag van het indienen.

Hoe indienen?

Een voorstel wordt steeds schriftelijk ingediend. Om ontvankelijk te zijn moet het burgervoorstel aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

 1. Het betreft een voorstel of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening en behoort tot de bevoegdheid van de gemeenteraad;
 2. Voorstellen of vragen worden geformuleerd via een gemotiveerde nota. Daar worden alle nuttige stukken die de gemeenteraad kunnen voorlichten aan toegevoegd;
 3. Het voorstel wordt ingediend aan de hand van een voorbeelddocument te vinden op de website van stad Aalst. Via deze link kan het voorbeelddocument gedownload worden.
 4. Het voorstel dient aangetekend verstuurd te worden naar Stad Aalst, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen of tegen ontvangstbewijs afgeleverd in het Administratief Centrum, Werf 9 of via mail bezorgd te worden aan bestuursondersteuning@aalst.be.
 5. Het voorstel wordt twintig dagen voor de dag van de gemeenteraad ingediend. Bij laattijdigheid wordt het verzoek behandeld op de volgende gemeenteraad;
 6. Het voorstel of de vraag moet via een petitielijst gesteund worden door 1% van het aantal inwoners van Aalst ouder dan 16 jaar op de datum van het indienen van de lijsten;
 7. De petitielijst bevat naast een handtekening ook de vermelding van alle namen en voornamen zoals vermeld op de identiteitskaart, geboortedatum en adres van elke ondertekenaar;

Verloop van de procedure?

Het college van burgemeester en schepenen controleert of aan bovenstaande voorwaarden voldaan is. Het voorstel wordt vervolgens behandeld op de gemeenteraad.

De behandeling tijdens de gemeenteraad verloopt volgens onderstaande procedure:

 • De indiener wordt uitgenodigd plaats te nemen op de publiekstribune;
 • Indien de gemeenteraad zich bevoegd acht, kan de indien er een beknopte toelichting geven;
 • De indiener beschikt over een spreek tijd van vijftien minuten om het voorstel of de vraag toe te lichten en op eventuele vragen van de raadsleden te antwoorden;
 • De indiener mag niet deelnemen aan de debatten volgend op de toelichting.
 • Tenslotte formuleert de raad een conclusie waarbij wordt bepaald welk gevolg er wordt gegeven aan het voorstel of de vraag

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten