Heb je klachten over de staat van de woning die je huurt en de eigenaar weigert de nodige werken uit te voeren, dan kan je een woonkwaliteitsonderzoek aanvragen.

Tijdens dit woningonderzoek wordt nagegaan of je woning veilig en gezond is en voldoende comfort heeft, zoals de Vlaamse Codex Wonen voorschrijft.

Voor het bouwgedeelte worden de stabiliteit en de bouwfysica van dak, muren en draagvloeren beoordeeld. Voor het woongedeelte (interieur) wordt gekeken naar veiligheidsrisico's (zoals elektrocutie- of CO-gevaar), gezondheidsrisico's (zoals vocht, verluchtings- en verlichtingsmogelijkheden) en wooncomfort (zoals goed werkend sanitair, verwarming en keuken).

Er wordt een technisch verslag gemaakt en vastgestelde gebreken worden in categorieën ingedeeld.

Er zijn 3 categorieën van gebreken:

  • Cat. I: kleine gebreken. Er mogen maximaal 6 kleine gebreken aanwezig zijn. Vanaf 7 kleine gebreken wordt de woning ook ongeschikt beschouwd.

  • Cat. II: ernstige gebreken. Deze geven meteen aanleiding tot een ongeschiktheid.

  • Cat. III: ernstige gebreken met gezondheids- of veiligheidsrisico. Deze geven meteen aanleiding tot een onbewoonbaarheid.

Wat zijn de gevolgen voor jou als huurder ?

  1. Als huurder kan je op basis van het woonkwaliteitsonderzoek soms recht hebben op voorrang bij de toewijzing van een sociale huurwoning en/of op een tegemoetkoming in de huurprijs. Of je hier al dan niet recht op hebt hangt af van de vastgestelde gebreken. Je moet ook aan alle bijkomende voorwaarden voldoen.

  2. Wordt de woning onbewoonbaar verklaard en worden de gebreken niet snel hersteld, dan moet je verhuizen.

Let op: ook al is je huurwoning ongeschikt/onbewoonbaar verklaard, dan blijf je gebonden aan je huurcontract. Wil je verhuizen dan moet je je huurcontract opzeggen en de wettelijke opzegtermijnen respecteren.

Voorwaarden

Alle huurders.

Procedure

  1. Een aanvraag voor een woningonderzoek kan je indienen aan de hand van het online formulier. Je kan ook terecht bij de balie Bouwen en wonen, administratief centrum Aalst, Werf 9. Je kan enkel op afspraak langskomen: maak je afspraak online of contacteer ons via tel 053 77 9300.

  2. Indien de woning wel conform wordt bevonden, dan kan de stad je niet verder helpen en word je doorverwezen naar het Vredegerecht.

  3. Indien de woning niet conform de minimumnormen van de Vlaamse Codex Wonen wordt bevonden, wordt de procedure tot ongeschiktheid/onbewoonbaarheid opgestart.

  4. De eigenaar wordt dan gevraagd bepaalde herstellingen uit te voeren. Gebeurt dit niet tijdig dan kan de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren.

Kost

Voor huurders is deze dienstverlening gratis.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten