Het vast bureau bereidt de beraadslagen en de besluiten van de raad voor maatschappelijke welzijn (= OCMW-raad) voor en voert de besluiten van de raad uit.

Het vast bureau telt 9 leden: de burgemeester, 7 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor sociale dienst als toegevoegd schepen. Het vast bureau bestaat uit dezelfde leden als het college van burgemeester en schepenen. Het vast bureau vergadert iedere maandag en telkens als het noodzakelijk is. De vergaderingen worden voorgezeten door de burgemeester en zijn niet openbaar. Het vast bureau neemt besluiten bij volstrekte meerderheid. De algemeen directeur zorgt voor de opmaak van het verslag en de notulen.

Icon Select

Kalender en zittingsdocumenten

De vergaderingen van het vast bureau zijn in principe niet openbaar. Via de raapleegomgeving kan je wel een lijst van de besluiten raadplegen.

Raadsleden

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten