Kinderopvang voor professionelen

Kinderopvang opstarten in Aalst?

Het lokaal bestuur heeft een uitgebreide rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang. Een organisator is verplicht door Agentschap Opgroeien om opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur voor:

 • de opstart van een groepsopvang (niet voor gezinsopvang);
 • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente;
 • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie.  

Aalst werkte een reglement en procedure uit om het opportuniteitsadvies te verlenen. Het opportuniteitsadvies heeft tot doel in gesprek te gaan met de organisator over de noden binnen de stad. Dat zorgt voor een eerste contact tussen de organisator en de stad, waardoor meer actieve samenwerking mogelijk wordt. Zo ontstaat dialoog ontstaat tussen de organisator en de stad. Het is dan aan de organisator om de afweging te maken in welke mate het zinvol is om op de vooropgestelde locatie met de opvang van start te gaan.

Daarnaast werd ook een dossier kinderopvang uitgewerkt waar alle praktische informatie staat voor wie kinderopvang wil starten in Aalst.

Nieuwe plaatsen met inkomenstarief

De Vlaamse Regering maakt deze legislatuur iets meer dan 27 miljoen EUR vrij voor nieuwe plaatsen met inkomenstarief (trap 2A). Er wordt gewerkt met een meerjarenplan. Hierbij kwam Aalst in een eerste fase in 2021 in aanmerking voor 27 nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang baby's en peuters dewelke effectief werden toegekend.  Op 28/10/2022 werd een nieuwe oproep gelanceerd. In het kader van deze meerjarenprogrammatie lanceert het Agentschap Opgroeien op 15/12/2023 een nieuwe oproep voor uitbreiding van de kinderopvangplaatsen. 

Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. Eén van de beleidsdoelstellingen in het strategisch meerjarenplan van de stad bepaalt dat Aalst zich profileert als een zorgzame stad met aandacht voor de gezondheid, de levenskwaliteit en het welzijn van jong en oud. Op basis van een omgevingsanalyse kan het lokaal bestuur aantonen waar opvangplaatsen nodig zijn. Deze denkoefening werd reeds in de eerste fase van de uitbreiding (cfr.supra) gemaakt en werd nu aangepast met de meest recente cijfers.

De beoordelingsprocedure kan je na publicatie vinden op de website van Agentschap Opgroeien. Zij beslissen over het toekennen van de aangevraagde plaatsen.

Het lokaal bestuur zal elk aanvraagdossier toetsen aan de vastgestelde criteria en een score geven. Het advies wordt, na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, ingediend conform de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien en tegen de gestelde deadline en via mail teruggekoppeld aan de aanvrager. Eens alle adviezen werden teruggekoppeld, zullen de adviezen ter kennis worden gebracht op de eerstvolgende algemene vergadering van het Lokaal overleg Kinderopvang. 

Vormingsaanbod voor professionelen

Naast interessante infoavonden en workshop voor gezinnen, organiseert het Huis van het Kind ook tal van vormingen voor professionelen.

Huis van het Kind

Adres
Grote Markt 3, 9300 Aalst
Telefoon

Openingsuren vandaag

 • Gesloten

Wie opvang zoekt, geen raad weet met een huilbaby of puberende kinderen of met andere opvoedingsproblemen kampt, kan in het Huis van het Kind terecht.

Vorige week Openingsuren van 15 april 2024 tot 21 april 2024 Next week
Maandag 15 april 2024
 • 09:00 - 13:00
Dinsdag 16 april 2024
 • 14:00 - 19:00
Woensdag 17 april 2024
 • Gesloten
Donderdag 18 april 2024
 • 09:00 - 13:00
Vrijdag 19 april 2024
 • Gesloten
Zaterdag 20 april 2024
 • Gesloten
Zondag 21 april 2024
 • Gesloten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding