Mensen die zich in een financieel moeilijke situatie bevinden en hun gezinswoning verwarmen met huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas kunnen een toelage krijgen bij de aankoop van brandstof.

Het concrete bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe deze personen behoren. Per verwarmingsperiode van 1 jaar en per gezin wordt er een toelage gegeven voor maximaal 1500 liter brandstof.

De federale overheid gaf opdracht aan de OCMW's van de steden en gemeenten om het recht op deze premie te onderzoeken en uit te betalen. Inwoners van Aalst dienen zich tot het OCMW van Aalst te richten voor de aanvraag van hun premie.

Voorwaarden

 1. Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen lager of gelijk is aan de door de federale overheid jaarlijks vastgestelde barema’s die ook de index volgen.

 2. Gezinnen met een laag inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager of gelijk aan de door de federale overheid jaarlijks vastgestelde barema’s die ook de index volgen.

 3. Personen met schuldenoverlast die een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling volgen en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Procedure

 • Je dient binnen de 60 dagen na de levering van de brandstof een aanvraag in te dienen bij het OCMW. Een aanvraagdocument kan je opvragen via onderstaande contactgegevens.
  Je bezorgt het ondertekende aanvraagformulier + bewijsstukken via post of digitale weg aan het OCMW.

 • Het OCMW voert een financieel onderzoek uit en bekijkt of je voldoet aan de voorwaarden. Het OCMW heeft 30 dagen de tijd om een beslissing te nemen op het bijzonder comité voor de sociale dienst. Je ontvangt een brief van deze beslissing.

 • De toelage dient maximaal 15 dagen na deze beslissing op de rekening van de cliënt gestort te worden.

Bewijsstukken

 1. Leveringsfactuur.

 2. Als je in een appartementsgebouw woont: een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

 3. Als je collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling volgt: een kopie van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar.

 4. Klever van je mutualiteit.

Meer info

Regelgeving

Koninklijk besluit van 21/12/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27/03/2009 betreffende de verwarmingstoelage toegekend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in het kader van het sociaal stookoliefonds.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten