Energiehuis BEA Aalst

Voor scholen

Individuele begeleiding

Scholen kunnen een beroep doen op het Vlaams Energiebedrijf voor coördinatie, een haalbaarheidsstudie of raamcontract. Een school kan steun krijgen voor een energiescan, energieaudit, muurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, schrijnwerk en beglazing, relighting, verwarmen en koelen, energieopslag, warmtekrachtkoppeling, geothermie en energieprestatiecontract.

Educatief

Wil je energiebesparing opnemen in de lessen? MOS helpt om van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. 

Zonnepanelen

via Denderstroom

Als jouw school beschikt over een geschikt dak, maar je de installatie en financiering niet ziet zitten, kan je het dak beschikbaar stellen voor Burgercoöperatie Denderstroom.

via Klimaatscholen 2050

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een vergelijkbaar aanbod. Als de school zich engageert en een geschikt dak heeft, plaatst Klimaatscholen 2050 een installatie met zonnepanelen op het dak. De school neemt de hernieuwbare, lokaal opgewekte energie af tegen een voordeeltarief. Klimaatscholen 2050 biedt ook Energiemonitoring (via EnergieID) en coaching aan.

Energetische renovatie

Alle nieuwe gebouwen moeten vanaf 2021 bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Maakt jouw school al werk van een energiezuinig scholenbouwproject? Hoe kan je je huidige schoolinfrastructuur energiezuinig renoveren? Welke kleine aanpassingen helpen je om energie te besparen?

Subsidies

Voor infrastructuur

Scholen kunnen een subsidie aanvragen voor investeringen in hun infrastructuur. Let op! De subsidie kan niet ingezet worden voor onderhoudswerken. Voor het basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) bedraagt de subsidie 70% van de subsidiabele kostprijs, voor het secundair onderwijs, internaten, centra voor volwassenenonderwijs en CLB’s bedraagt de subsidie 60% van de subsidiabele kostprijs.

Voor energiebesparende maatregelen

Scholen kunnen financiële ondersteuning krijgen als ze investeren in rationeel energiegebruik of groene energie.

Er zijn premies van de Vlaamse overheid voor verschillende investeringen in schoolgebouwen (isolatie, beglazing, warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler) viaMijn VerbouwPremie.

hulp bij energiefactuur

Voor jeugdverenigingen

Gratis energieadvies

Bij Pulse Transitienetwerk kan je een aanvraag indienen voor gratis energieadvies op maat. Op basis van het verbruik van de infrastructuur, wordt gekozen voor een uitgebreide energiescan (voor lokalen met een hoog verbruik van meer dan 40 kWh/m² per jaar) of een compacte energiecoaching en maximaal 10.000 euro, waarvan 80% wordt terugbetaald voor de uitvoering van quick wins (voor lokalen met een verbruik van minder dan 40 kWh/m² per jaar). Een aanvraag indienen kan zolang er nog budget beschikbaar is. 

Sectorale investeringssubsidies

Organisaties met eigen infrastructuur kunnen in aanmerking komen voor één of meerdere van de thematische investeringssubsidies voor de drie sectorale prioriteiten: duurzaamheid, veiligheid, toegankelijkheid. De sectorale investeringssubsidies bedragen voor één of een combinatie van prioriteiten: minimaal 10.000 EUR voor jeugdinfrastructuur, minimaal 30.000 EUR voor cultuurinfrastructuur en maximaal 500.000 EUR voor cultuur- en jeugdinfrastructuur

Investeringssubsidies Stad Aalst

Verenigingen kunnen een beroep doen op de Investeringssubsidies cultuur, jeugd en sport van Stad Aalst voor verbeteringen aan hun infrastructuur en dus om hun lokalen energetisch te renoveren

Subsidies voor grote cultuur- en jeugdinfrastructuren

Organisaties in het bezit van infrastructuren met een uitzonderlijke omvang en werking kunnen een projectaanvraag indienen bij het departement Cultuur, Jeugd en Media. Het gaat om investeringssubsidies in het kader van energiezuinigheid en toegankelijkheid.

Energielening voor zonnepanelen

Bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media kan je de Energielening Cultuur en Jeugd aangaan (maximaal 135 000 EUR per project) om te investeren in zonnepanelen en de opslag van zonne-energie.

Voor sportclubs

Sensibilisering

Sport Vlaanderen werkt aan een campagne en gaat in haar eigen sportcentra de temperatuur doen dalen naar 16 °C voor sportactiviteiten. In alle andere ruimtes brengen ze de temperatuur op 19 °C. Sport Vlaanderen roept sportclubs en sporthallen op hetzelfde te doen.

Investeringssubsidies Stad Aalst

Net zoals jeugdverenigingen kunnen ook sportverenigingen een beroep doen op de Investeringssubsidies cultuur, jeugd en sport van Stad Aalst voor verbeteringen aan hun infrastructuur en dus om hun lokalen energetisch te renoveren.

Voor horeca

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Ondernemers kunnen terecht bij VLAIO voor verschillende subsidies en financieringsmaatregelen, bijvoorbeeld de Ecologiepremie+, Strategische Ecologiesteun of de kmo-groeisubsidie.

50 bespaartips

Horeca Vlaanderen maakte een energieplan met vijftig bespaartips voor uitbaters.

Gratis advies

Bij de onafhankelijke energiemakelaar Enbro krijg je gratis advies waarbij je energiecontract en -factuur worden geanalyseerd.

Steunpakket

Ook gezonde bedrijven lijden onder de gestegen energieprijzen. Daarom voorziet de Vlaamse regering een steunpakket om zo de werkgelegenheid, de productie en de koopkracht van de werknemers op peil te houden.

Groepsaankopen Horeca Vlaanderen

Met kleine aanpassingen in je zaak kan je je energiefactuur aanzienlijk doen dalen. Als lid van Horeca Vlaanderen krijg je tot 30% korting op isolatie en radiorfolie en tot 15% korting op lichtarmaturen- en -lampen.

Voor ondernemers

Wondernemen

Een samenwerkingsproject tussen ondernemingen? Dan kan je financiële steun ontvangen als ze het klimaat ten goede komen. De stad beloont jaarlijks (al zeker tot en met 2025) een aantal vernieuwende klimaatprojecten. De duurzame ondernemers achter de samenwerkingsprojecten mogen zich dan ook de 'Wondernemers' noemen.

Subsidies voor energiebesparende maatregelen

Ondernemers kunnen terecht bij VLAIO voor verschillende subsidies en financieringsmaatregelen, bijvoorbeeld de Ecologiepremie+, Strategische Ecologiesteun of de kmo-groeisubsidie.

Energiepremies

Ben je als onderneming aangesloten op het elektriciteitsnet van Fluvius? Dan kan je een premie ontvangen als je investeert in energiebesparing (isolatie met of zonder asbestverwijdering, HR-beglazing, relighting) en hernieuwbare energie (zonnepanelen met of zonder asbestverwijdering, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler). Daarnaast zijn er ook premies voor specifieke energiebesparingsprojecten na de uitvoering van een energiestudie.

Besparingstips van VOKA

VOKA heeft een thematisch en interactief webplatform ter beschikking van de bedrijven

Energiebeleidsovereenkomst

De energiebeleidsovereenkomsten zijn een samenwerking tussen energie-intensieve ondernemingen en de Vlaamse overheid waarbij ondernemingen extra inspanningen leveren op energie-efficiëntie en ook hun negatieve impact op het klimaat minimaliseren. Het voordeel? De Vlaamse regering legt geen bijkomende verplichting op naar CO2-reductie en de bedrijven genieten van een verlaging van accijnzen op aardgas met 0,5 EUR/MWh. 

Steunpakket

Ook gezonde bedrijven lijden onder de gestegen energieprijzen. Daarom voorziet de Vlaamse regering een steunpakket om zo de werkgelegenheid, de productie en de koopkracht van de werknemers op peil te houden.

Voor landbouwers

Besparingstips

Dertien landbouwproefcentra in Vlaanderen bundelen al hun kennis, studiedagen, nieuws rond energie in de land- en tuinbouw in 1 website. 

Investeringssteun

Het VLIF verleent steun aan duurzame investeringen op land- en tuinbouwbedrijven die bijdragen tot het verhogen van de weerbaarheid, een efficiënter energie- en watergebruik, de verbetering van de luchtkwaliteit.

Energieke sierteert

In een brochure bundelt de provincie Oost-Vlaanderen de best beschikbare technieken waarmee kleinschalige tuinbouwbedrijven hun verbruik kunnen verlagen.

Tijdelijke premie

Voor land- en tuinbouwers die een asbestdak willen omvormen tot een zonnedak. Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen.

KRATOS

Land- en tuinbouwers kunnen gratis advies op maat aanvragen over meerdere onderwerpen zoals bodem, water, klimaat, vergroening,...

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten