Ben je klant bij een netbeheerder en betaal je aardgas via Prepaid (de vroegere 'budgetmeter'), dan kan je tussen 1 november en 31 maart onder bepaalde voorwaarden een minimale levering aardgas aanvragen om je woning te verwarmen.

Via een digitale meter in prepayment voor aardgas (vroegere budgetmeter) is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Ook voor wie verwarmt op elektriciteit en een digitale meter in prepayment exclusief nachttarief heeft (let op: dit is een aparte elektriciteitsmeter enkel voor verwarming), loopt het risico zijn/haar woning niet te kunnen verwarmen als er onvoldoende krediet is.

Een gezin met een digitale meter in prepayment voor aardgas OF exclusief nacht voor elektriciteit, kan in de winterperiode daarom in aanmerking komen voor financiële steun om opladingen uit te voeren.

Het bedrag voor de minimale levering van aardgas is vastgesteld door de minister van Energie. Het bedrag wordt toegekend per halve maand. Het is afhankelijk van het type woning en van je statuut (bijvoorbeeld 'beschermde afnemer' of niet).

Voorwaarden

  • Verwarmen met een digitale meter in prepayment voor aardgas of elektriciteit (exclusief nachttarief)

  • Financiële moeilijkheden ondervinden waardoor je in de winter dreigt zonder verwarming te vallen

  • Meewerken aan een financieel en sociaal onderzoek dat gevoerd wordt door een maatschappelijk werker van het OCMW en waaruit blijkt dat je voldoet aan de beoogde doelgroep.

Procedure

  • Burgers die reeds een maatschappelijk werker bij het OCMW hebben, richten zich tot deze maatschappelijk werker.

  • Burgers die nog geen maatschappelijk werker hebben, kunnen terecht in het administratief centrum bij zorgbalie.

Bewijsstukken

  • Rekeninguittreksels van de laatste drie maanden

  • Indien collectieve schuldenregeling: toelaatbaarheid en attest van de schuldbemiddelaar waaruit blijkt dat er geen betaalmogelijkheden zijn

  • Inloggegevens van Fluvius voor digitale meters in prepayment

  • Aan te vullen op basis van de individuele situatie

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten