Begraven Aalst

Begraven

Inwoners van Aalst kunnen vrij kiezen op welke begraafplaats zij begraven willen worden. In totaal zijn er 9 begraafplaatsen in Groot-Aalst waarvan diegene in Aalst, Herdersem, Hofstade, Moorsel en Erembodegem ook een parkbegraafplaats zijn, waar groen de hoofdrol speelt. 

Cremeren

Cremeren kan in het crematorium van Westlede, aan Siesegem. Daar heb je de keuze om de as te laten verstrooien op de eigen begraafplaats of om de urne ecologisch te laten begraven in een urnentablet. Je kan ook kiezen om de as te laten bijzetten of verstrooien in je eigen gemeente of om het op een andere locatie te laten verstrooien. Je hebt daarvoor toestemming nodig van de gemeente. 

Siesegem crematorium Aalst
Icon Select

Ik wil de urne met as op een andere plaatsen bewaren of uitstrooien

De overledene kan op voorhand bepaald hebben om de urne of as te bewaren of uit te strooien op een andere plaats dan de begraafplaats. Heeft de overledene dat niet gedaan, maar wil je dat als famillielid wel doen? Dan moet je een schriftelijk verzoeken indienen. 

Wie kan dat verzoeken indienen?

  • de partner met wie de overledene een feitelijk gezin vormde;
  • alle bloedverwanten in de 1e graad;
  • als het om een minderjarige gaat is een schriftelijk verzoek nodig van de ouders of voogd.

Laatste wilsbeschikking

Bepaal je graag op voorhand wat jouw keuze is? Dan kan je dit zelf vastleggen in een laatste wilsbeschikking. 

Grafzerken & -tekens

Graftekens

Op alle begraafplaatsen bestaan de graftekens uit natuurlijke materialen zoals hout, metaal, natuursteen. Kunststoffen en conglomeraten, gemetste constructies en sierbeton zijn verboden.

Tenzij de overledene dit anders heeft gewild of zijn verwanten zich ertegen verzetten, heeft iedereen het recht om op het graf van zijn verwante of vriend een grafteken te plaatsen, zonder afbreuk te doen aan het recht van de concessiehouder.

Afmetingen

Grond zonder concessie indien geen parkbegraafplaats Volwassenen: 1,80 m x 1,80 m
  Kinderen: 1,25 m x 0,80 m
  De hoogte mag 1,60 m niet overtreffen
Grafmonument op de parkbegraafplaats Volwassenen: 2,50 m x 1,10 m
  Kinderen: 1,25 m x 0,80 m
  De hoogte mag 1,60 m niet overtreffen.
Grondconcessie Volwassenen: 2,50 m x 1,10 m
  Kinderen: 1,25 m x 0,80 m
  De hoogte mag 1,60 m niet overtreffen.
Grafkelderconcessie De graftekens moeten het ondergrondse bouwwerk volledig bedekken.
Urnenkelder (zonder of met concessie) Vlakke liggende stenen: 0,60 m x 0,60 m en max. hoogte van 0,80 m
  Alles moet geplaatst worden binnen de oppervlakte van 0,60 m x 0,60 m

 

Grafconcessies en concessies voor columbaria en urnenvelden

Een concessie is een tijdelijk aangekochte rustplaats op de begraafplaats. Partners of gezinnen kunnen een grafconcessie aanvragen als zij samen begraven willen worden. Ook bij crematies zijn concessies voor columbaria en urnenvelden mogelijk.

Hergebruik van een grafteken

In het kader van enerzijds het respect voor funerair erfgoed en anderzijds vanuit een duurzaam perspectief, kunnen graftekens worden hergebruikt. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen graftekens waar nog restauratiewerken nodig zijn en graftekens in goede staat.

Word peter of meter van een graf

Een graf kan vanwege de persoon die er begraven ligt of vanwege het aanwezige gedenkteken, een bijzondere waarde hebben. Daarom kan je je engageren als peter of meter als particulier, vereniging, school of bedrijf om het grafmonument te onderhouden en restaureren.

Gedenkbomen

Een begraafplaats wordt, naast de laatste rustplaats van een overledene, meer en meer een ontmoetingsplaats voor nabestaanden. Om alle overledenen op een symbolische manier te herdenken, worden er gedenkbomen geplaatst. Deze zorgen voor een rustige en mooie plek voor nabestaanden om samen te komen en herinneringen te delen.

Gedenkblaadje voor gedenkboom

In de gedenkbomen kunnen gedenkblaadjes gehangen worden waarop de naam, de geboortedatum en eventueel de overlijdensdatum wordt gegraveerd. Hierdoor hebben de nabestaanden ook na een asverstrooiing of nadat een graf geruimd werd, de mogelijkheid om hun dierbare te herdenken op de begraafplaats.

Opmerking: de plaatsing van de gedenkbomen werd voorlopig uitgesteld naar aanleiding van de slechte weersomstandigheden.

Icon Select

Begrafenisvergoeding voor erfgenamen

De erfgenamen van oud-strijders, politiek gevangenen, weggevoerden en erkende weerstanders hebben recht op een begrafenisvergoeding van 25 EUR.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding