Funerair erfgoed krijgt ook in Aalst meer aandacht. Sommige graftekens zijn waardevol of nog in een te goede staat om ze te laten afbreken.

In het kader van enerzijds het respect voor funerair erfgoed en anderzijds vanuit een duurzaam perspectief, kunnen graftekens worden hergebruikt. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen graftekens waar nog restauratiewerken nodig zijn en graftekens in goede staat.

Volgende graven komen in aanmerking:
 • Een graf waarvan de stad eigenaar is geworden, na afloop van de concessie én na niet-verlenging;

 • Een grafteken dat opgenomen werd in de catalogus;

 • Een grafteken waarvoor het funerair team goedkeuring geeft.

 • Catalogus hergebruik zonder restauratie

Procedure

 • De kandidaat-hergebruiker vult het aanvraagformulier in en bezorgt het via email overlijdens@aalst.be aan het team Burgerlijke stand;

 • De aanvraag wordt voor advies voorgelegd aan het funerair team;

 • Het funerair team formuleert de voorwaarden omtrent onderhoud, instandhoudings- en/of restauratiewerken aan het grafteken;

 • Het team Burgerlijke stand communiceert de geformuleerde voorwaarden van het funerair team aan de aanvrager;

 • Na akkoord van de aanvrager wordt de aanvraag ter goedkeuring voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen;

 • Het team Burgerlijke stand bezorgt de aanvrager, na goedkeuring, een ondertekende overeenkomst;

 • Na goedkeuring van het CBS dient de hergebruiker, indien van toepassing, een renovatie-/restauratiedossier in bij het team Burgerlijke stand.

 • Na goedkeuring van het dossier door het funerair team heeft de hergebruiker 24 maanden de tijd om de renovatie-/restauratiewerken af te ronden.

Kost

Hergebruik zonder restauratie: een concessievergoeding voor een periode van 25 jaar;
Hergebruik met restauratie: een gratis concessie voor een periode van 25 jaar.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten