Op de begraafplaats zijn er twee mogelijkheden om een laatste rustplaats te kiezen voor je nabestaanden. Je kan ervoor kiezen een stuk grond te "kopen" (graf met concessie), of je kan opteren voor een niet-geconcedeerd graf.

Een concessie houdt in dat je tegen betaling gedurende een bepaalde periode een specifiek graf op een begraafplaats mag gebruiken. Hierdoor ben je zeker dat het stoffelijk overschot of de asurn gedurende 25 jaar bewaard wordt. Bij een graf zonder concessie kan enkel de grafrust van 10 jaar gewaarborgd worden.

Op de begraafplaatsen in Aalst wordt een concessie toegestaan voor:
- het begraven in een grafkelder van één of meerdere stoffelijke overschotten;
- het begraven in een urnenkelder van één of twee asurnen;
- het plaatsen in het columbarium van één asurn per nis.

Voorwaarden

De bevoegde overheid stelt de duur en de voorwaarden voor het toekennen van een concessie vast:

  • De gemeenteraad kan op de gemeentelijke begraafplaatsen concessies verlenen.

  • Voor intergemeentelijke begraafplaatsen is het intergemeentelijke samenwerkingsverband bevoegd.

Procedure

Om een concessie aan te vragen stuur je dit Aanvraagformulier concessie naar overlijdens@aalst.be of kom je langs op afspraak.

Minstens een jaar voor het verstrijken van de concessie maakt de bevoegde overheid een akte op met een oproep tot eventuele hernieuwing. Een afschrift van deze akte wordt een jaar lang zowel bij het graf als aan de ingang van de begraafplaats uitgehangen. Als de hernieuwing niet tijdig wordt aangevraagd, vervalt de concessie.

Ook op aanvraag kan de bevoegde overheid opeenvolgende hernieuwingen toestaan voor het verstrijken van de concessietermijn, bijvoorbeeld:

  • na het overlijden van de oorspronkelijke concessiehouder

  • na elke nieuwe bijzetting in de concessie

  • ook op gelijk welk moment.

Om een concessie te hernieuwen stuur je dit formulier ​Hernieuwen concessie naar overlijdens@aalst.be of kom je langs op afspraak.

Een hernieuwing kan enkel worden geweigerd als blijkt dat op het moment van de aanvraag de concessie verwaarloosd is. Verwaarlozing kan ook leiden tot het beëindigen van de concessie.

Maak hier je afspraak om een concessie aan te vragen of te hernieuwen.

Kost

Kinderen

Je kind begraven op het kinderveld of bijzetten in het kinderurneveld is gratis. Ouders kunnen zelf kiezen tot wanneer ze de urne of het graf van hun kind wensen te behouden.

Concessie voor een kind

Gratis

Druppel voor in de herinneringsboom voor niet levensvatbare foetussen. Hierin kunnen ouders een boodschap achterlaten.

67 EUR

Asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats

Inwoner

Niet-inwoner

Verstrooien van de as op een strooiweide

Gratis

558 EUR

Optioneel: Gedenkblad voor gedenkboom (mogelijk van zodra de bomen geplaatst)

100 EUR

100 EUR

Begraven zonder concessie

Inwoner

Niet-inwoner

Begraven stoffelijk overschot in grond

Gratis

558 EUR

Begraven van een biologisch afbreekbare asurne op de natuurbegraafplaats

Gratis

558 EUR

Begraven van een asurne op een urneperk

Gratis

558 EUR

Begraven van een asurne in een columbarium

Gratis

558 EUR

De overledene blijft minstens 10 jaar begraven. Daarna kan een graf zonder concessie in principe verwijderd worden. Je kan op dat moment nog overgaan op begraven met concessie.

Ten minste een jaar voor het beëindigen van de begraaftermijn van graven zonder concessie, wordt een bericht aan het graf geplaatst. Dit bericht vermeldt de uiterste datum van de omzetting van een graf zonder concessie naar een graf met concessie.

De volledige lijst van de graven die bij niet-omzetting naar een concessie, geruimd zullen worden hangt aan de ingang van de begraafplaats.

Begraven met concessie voor 25 jaar (prijs per persoon)

Grafkelderconcessie

893 EUR

Columbariumconcessie

558 EUR

Urnenkelderconcessie (urnenveld)

558 EUR

Belasting niet inwoner (indien van toepassing)

558 EUR

Hernieuwen concessie per 10 jaar tot maximaal 50 jaar (prijs per persoon)

Grondconcessie

Per 10 jaar

357 EUR

Grafkelderconcessie

Per 10 jaar

357 EUR

Columbariumconcessie

Per 10 jaar

223 EUR

Urnenkelderconcessie

Per 10 jaar

223 EUR

Diverse kosten

Herbegraven

Overgang naar urneperk of columbarium met concessie

Berekening volgens aantal jaren zonder concessie

Overgang naar grafkelder met concessie

Berekening volgens aantal jaren zonder concessie

Opening grafkelder

223 EUR

Belasting ontgraving grond/kelder

558 EUR

Belasting ontgraving urnenkelder/columbarium

223 EUR

Kosten externe firma’s

Kosten ontgraving kist

Te bepalen door een gespecialiseerde firma

Kosten uitvaartondernemer

Te bepalen door uitvaartondernemer, vb. crematiekosten, nieuwe kist/urne, …..


Meer info

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.

Concessies die vervallen in 2024

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten