adoptie

Ik wil een kind adopteren

Als je een kind wil adopteren, dan kan je kiezen voor een binnenlandse adoptie. Dat kan voor een ongekend kind, maar ook voor een gekend kind, zoals dat van je partner, een kleinkind of een kind van je neef of nicht. Op de website van het Vlaams Centrum voor Adoptie vind je alle info terug.

Ik wil een adoptieakte aanvragen

Wat is een akte van adoptie?

Een adoptieakte is een juridisch document dat de formele en wettelijke overdracht van ouderlijke rechten en verantwoordelijkheden van de biologische ouders naar de adoptieouders vastlegt. De adoptieakte bevestigt niet alleen de nieuwe juridische status van het geadopteerde kind, maar het legt ook de verantwoordelijkheden en rechten van de adoptieouders vast.

Hoe vraag ik een adoptieakte aan?

De akte van adoptie wordt opgesteld door een ambtenaar van de burgerlijke stand op basis van een adoptievonnis of arrest. Onder bepaalde voorwaarden kan je een afschrift of een uittreksel van de akte aanvragen.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten