Wat?

Wanneer een particulier, vennootschap, ondernemer... een deel van het openbaar domein privatief in gebruik wil nemen, krijgen zij een voordeel aangezien zij, met uitsluiting van anderen, gebruik kunnen maken van het openbaar domein dat principieel bestemd is voor gemeenschappelijk gebruik.

De belasting die geheven wordt is de prijs die moet betaald worden voor het voordeel dat gehaald wordt uit het exclusief gebruik van een gedeelte van het openbaar domein.

LET OP: Het privatiseren van het openbaar domein n.a.v. bouw- of afbraakwerken valt onder een andere belasting:

Voor wie?

Iedereen die een deel van het openbaar domein privatief in gebruik wil nemen.

Aangifteplicht?

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen permanente innames enerzijds en occasionele innames anderzijds.

 • Permanente innames
  Deze innames zijn mogelijk voor o.a. terrassen, koopwaar, drank-/brood- of andere automaten of andere voorwerpen.
  Voor dergelijke innames dient jaarlijks een aangifte ingediend te worden uiterlijk op 31 januari.
 • Occasionele (tijdelijke) innames
  Voor dergelijke innames dient 4 weken vóór de inname een aangifte ingediend te worden.
  Uitgezonderd containers: 7 kalenderdagen vóór de inname.

Indien men het openbaar domein wenst te gebruiken voor o.a. buurtfeesten, sportwedstrijden of evenementen moet een aanvraag ingediend worden via de dienst Klantencontacten, team Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling, Evenementenloket, AC Werf 9, 9300 Aalst, evenementenloket@aalst.be of online via Evenementen en activiteiten.

Uitzondering: containers en ambulante handel. Het plaatsen van een container moet aangevraagd worden via de dienst Coördinatie ruimte, AC Werf 9, 9300 Aalst, lemo@aalst.be of online via Eagle. Voor ambulante handel op het openbaar domein dient men zich te wenden tot dienst Economie en zorginnovatie, team Economie, AC Werf 9, 9300 Aalst, mail economie@aalst.be.

Wat als een aangifte niet of laattijdig wordt ingediend?

Bij gebrek aan aangifte binnen de in het reglement vastgestelde termijn of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve belast worden volgens de gegevens waarover de belastingadministratie beschikt.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige op de hoogte van de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen, te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de betekening, om de ambtshalve aanslag te betwisten.

Een ambtshalve belasting kan gepaard gaan met een belastingverhoging.

Hoeveel bedraagt de belasting?

Onderstaande tarieven gelden sinds 1 januari 2023. De tarieven voor de periode 1 januari 2020 tot 31 december 2022 vind je terug in het basisbesluit onderaan de pagina.

1. Terrassen: 

 • permanente inname: 20 EUR per m² per jaar met een minimum van 121 EUR
 • occasionele inname: 2,50 EUR per m² per dag met een minimum van 46 EUR

2. Uitstallen van koopwaar:

 • permanente inname: 20 EUR per m² per jaar met een minimum van 121 EUR
 • occasionele inname: 5,00 EUR per m² per dagdeel met een minimum van 46 EUR
 • inname tijdens manifestaties die een volkstoeloop teweegbrengen: 13,50 EUR per m² per dagdeel met een minimum van 121 EUR.

3. Tenten (uitgezonderd circustenten): 77,50 EUR per dag

4. Circustenten:

 • met een diameter tot en met 35 meter of met een capaciteit van maximum 1 500 toeschouwers: 38,50 EUR per dag
 • met een diameter tot en met 50 meter of met een capaciteit van maximum 2 000 toeschouwers: 190 EUR per dag
 • met een diameter vanaf 51 meter of met een capaciteit van meer dan 2 000 toeschouwers: 386 EUR per dag

5. Containers: 61,50 EUR per week (7 kalenderdagen) per container

6. Automaten (drank- en andere automaten):

 • automaten met een minimum grondoppervlakte van 0,20 m²: 602 EUR per jaar
 • automaten met een grondoppervlakte minder dan 0,20 m²: 38,50 EUR per jaar

7. Evenementen waarbij het gebruik van een volledig plein noodzakelijk is: 

 • Grote Markt: 668 EUR 
 • Hopmarkt (kant Nieuwstraat): 668 EUR
 • Hopmarkt (kant Boterstraat): 483 EUR
 • Statieplein: 668 EUR
 • Vredeplein: 483 EUR
 • Werfplein: 483 EUR
 • Houtmarkt: 327 EUR
 • Kanunnik Colinetplein: 327 EUR
 • Alle andere pleinen: 165 EUR

Deze tarieven zijn van toepassing per evenement per dag.

8. Ambulante handel (met inname vaste standplaats, uitgezonderd ambulante handel ter gelegenheid van wekelijkse markten, jaar-, avond- en gelegenheidsmarkten):

 • 5,00 EUR per m² per dagdeel met een minimum van 46 EUR;
 • Standplaatsen ter gelegenheid van manifestaties welke een volkstoeloop teweegbrengen: 13,50 EUR per m² per dagdeel met een minimum van 121 EUR.

9. Andere innames:

 • permanente inname: 21 EUR per m² per jaar met een minimum van 121 EUR
 • occasionele inname: 1,20 EUR per m² per dag met een minimum van 33 EUR

Niet akkoord met een belastingaanslag?

Wil je een bezwaar of een beroep indienen tegen gemeentebelastingen? Meer informatie vind je daarover terug op de pagina over bezwaren.

Nog vragen?

De algemene regel is dat je met al je vragen en problemen rond lokale belastingen terecht kunt bij de dienst Financiën, team Belastingen.

Dienst Financiën

Adres
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
Telefoon

Openingsuren vandaag

 • Gesloten

Het team belastingen/invorderingen van de dienst Financiën van de stad Aalst kan je terugvinden in de gebouwen van het OCMW.

Vorige week Openingsuren van 10 juni 2024 tot 16 juni 2024 Next week
Maandag 10 juni 2024
 • 09:00 - 16:00
Dinsdag 11 juni 2024
 • 09:00 - 16:00
Woensdag 12 juni 2024
 • Gesloten
Donderdag 13 juni 2024
 • Gesloten
Vrijdag 14 juni 2024
 • Gesloten
Zaterdag 15 juni 2024
 • Gesloten
Zondag 16 juni 2024
 • Gesloten

Informatie omtrent de bekendmaking van het belastingreglement overeenkomstig artikel 286 en 287 van het Decreet Lokaal Bestuur:

Basisbesluit:

Gemeenteraad: 17 december 2019

Bekendgemaakt op de website: 24 december 2019

Aantekening bekendmaking speciaal register: 24 december 2019, nr. 2019/25

Aanpassing 1:

Gemeenteraad: 27 oktober 2020

Bekendgemaakt op de website: 4 november 2020

Aantekening bekendmaking speciaal register: 4 november 2020 , nr. 2020/75

Aanpassing 2:

Gemeenteraad: 20 december 2022

Bekendgemaakt op de website: 22 december 2022

Aantekening bekendmaking speciaal register: 22 december 2022, nr. 2022/35

Dienst Financiën

Adres
Gasthuisstraat 40, 9300 Aalst
Telefoon

Openingsuren vandaag

 • Gesloten

Het team belastingen/invorderingen van de dienst Financiën van de stad Aalst kan je terugvinden in de gebouwen van het OCMW.

Vorige week Openingsuren van 10 juni 2024 tot 16 juni 2024 Next week
Maandag 10 juni 2024
 • 09:00 - 16:00
Dinsdag 11 juni 2024
 • 09:00 - 16:00
Woensdag 12 juni 2024
 • Gesloten
Donderdag 13 juni 2024
 • Gesloten
Vrijdag 14 juni 2024
 • Gesloten
Zaterdag 15 juni 2024
 • Gesloten
Zondag 16 juni 2024
 • Gesloten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten