Ben je aan het verbouwen of je tuin aan het heraanleggen en plaats je een container (voor het afval uit je woning of tuin) op het voetpad, het parkeervak of de rijbaan? Of moet je een woning leegmaken voor een verhuis en moet je hiervoor een container kwijt op het voetpad, het parkeervak of de rijbaan?

Voor bovenstaande zaken heb je een toelating voor de inname van het openbaar domein van de stad Aalst nodig. Je krijgt met deze vergunning de toestemming om een afgesproken deel van het openbaar domein voor minimaal 7 dagen in te nemen. De vergunning wordt steeds in een veelvoud van 7 dagen (7, 14, 21,...) aangevraagd.

Procedure

Een vergunning voor het plaatsen van een container moet minstens 7 kalenderdagen op voorhand aangevraagd worden.

  1. Doe je aanvraag via Eaglebe.

  2. De stad Aalst bekijkt je aanvraag en geeft een advies.

  3. Als er geen verkeershinder is, dan ontvang je jouw vergunning.

  4. Is er wel verkeershinder, dan krijg je een melding om een signalisatieplan in te dienen.

  5. Je voorziet en plaatst zelf de signalisatieborden.

  6. De inname bevindt zich in het autovrij gebied? Dan moet je daarvoor ook nog een andere vergunning hier aanvragen.

  7. Moet de vrachtwagen, die je nodig hebt, in het stadscentrum zijn? Hou rekening met de tonnagebeperking.

  8. Als de inname zich op een gewestweg in Aalst bevindt en dit langer dan 24u. Dan moet je een extra aanvraag indienen bij het Agentschap Wegen en Verkeer.

  9. Wil je de vergunning annuleren? Stuur dan ten laatste een dag voor het ingaan van je vergunning een mail naar balie Coördinatie ruimte (lemo@aalst.be).

Via Eaglebe kan je de vergunning aanvragen.

Kost

Een vergunning voor het plaatsen van een container kost 61,50 EUR per week per container.

Meer info

Een verbouwing, verhuis of levering gepland? Dan wil je misschien gebruik maken van (een deel van) de rijweg, parkeerplaats, berm of stoep. In dat geval moet je een tijdelijke toelating aanvragen bij de stad. Deze tijdelijke toelating noemen we een vergunning inname openbaar domein.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten