oudere vrouw en mantelzorger op zitbank

Actieplan dementie

Stad Aalst lanceert het actieplan dementie 2024-2025 waarmee nog meer ingezet wordt op een dementievriendelijke omgeving voor de inwoners met dementie en hun mantelzorgers. Met het actieplan wil de stad dementie bespreekbaar maken en inzetten op sensibilisering over het thema. Ook het aanbod voor personen met dementie en hun mantelzorgers wordt versterkt. Binnen de stadsdiensten wordt ingezet op het verder professionaliseren van de medewerkers aan de hand van vormingen en kennisdeling.

Er wordt nauw samengewerkt met het expertisecentrum dementie Meander en de Alzheimer Liga Vlaanderen voor de uitvoering van het actieplan. Ook de referentiepersonen dementie werkzaam in de woonzorgcentra zijn een belangrijke partner met heel wat expertise en ervaring in huis.

Plant een boom voor dementie

De stad Aalst ondersteunt de actie ‘Zuurstof voor dementie’. Een campagne van de Alzheimer Liga Vlaanderen, de Oost-Vlaamse Expertisecentra Dementie Meander en Paradox. Tegen 2025 zullen er met de actie op minstens 100 plaatsen in de provincie Oost-Vlaanderen bomen worden aangeplant. In Aalst worden er bomen aangeplant bij WZC Sint-Job, WZC De Hopperank, WZC Mijlbeke en WZC De Faluintjes. Zo creëren we enerzijds rustplekken voor mensen met dementie en mantelzorgers, en maken we anderzijds dementie zichtbaar en bespreekbaar voor de bredere bevolking. 

Op 30 januari werden de eerste bomen al aangeplant. Bij elke boom wordt er ook een kleurrijk infobordje voorzien met daarop een uniek citaat of gedicht:

"Je ogen zien, je oren horen
Het kleine kan je nog bekoren
Je tred is traag, je brein is bros
Maar jij bent jij, ik laat je niet los."

Geschreven door Lex Meuldijk

Dementievriendelijke stad

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten