De stad wil graag een aantrekkelijk startersklimaat scheppen en lanceert daarom een subsidie: de starterscontracten. Met het starterscontract kan je tot 60% van je kosten voor professioneel advies en begeleiding of inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen of investeringen terugbetaald krijgen. De tussenkomst bedraagt maximaal 3 500 EUR.

Iedere starter die gevestigd is of zich binnenkort zal vestigen in Aalst en die binnen de drie jaar na de aanvang van het sociaal statuut van zelfstandige in hoofd- of bijberoep of van student-zelfstandige, of de oprichting van de vennootschap, kan meedingen naar een starterspremie tot 3 500 EUR.

Procedure

Je kan je aanvraag indienen vanaf 4 december 2023 tot en met 14 januari 2024 via een online formulier (enkel beschikbaar tijdens een indieningsronde). Dit formulier dient vergezeld te zijn van een ondernemingsplan en een raming van de kosten waarvoor je een toelage wenst aan te vragen. De aanvragen worden beoordeeld door een comité dat speciaal voor deze gelegenheid wordt aangesteld.

Hoe kan je je voorbereiden?

Zorg ervoor dat je volgende zaken hebt voorbereid voor je met jouw aanvraag van start gaat:

1. Ondernemingsplan:
1.1 Projectvoorstelling: concept
1.2 Marktstudie: analyse van het concept in zijn omgeving zoals doelgroep, concurrentie, leveranciers, omgevingsfactoren, locaties...
1.3 Marketingplan: incl. prijszetting, communicatie, promotie
1.4 Financieel plan: incl. financiële structuur, investeringen, kosten, omzet, rendabiliteit

2. Raming en verantwoording kosten waarvoor de starter een toelage vraagt in het starterscontract. Volgende kosten kunnen in rekening gebracht worden:
1.1 Kosten voor professioneel advies en begeleiding
1.2 Inschrijvingsgelden voor cursussen en opleidingen
1.3 Investeringen

Je leest er meer over in het reglement starterscontracten.

Kost

Er zijn geen kosten verbonden aan je deelname.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten