bedrijfsafval

Wat zegt het reglement?

Volgens het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van Materiaalkringlopen en Afvalstoffen (VLAREMA) moet ook het bedrijfsafval gescheiden worden aangeboden en afzonderlijk worden gehouden bij de inzameling. Vanaf 1 juli 2013 moeten bedrijven diverse fracties gesorteerd laten ophalen en verwerken. 

Waar kunnen bedrijven, scholen en verenigingen terecht?

Bedrijfsafval wordt niet door de stad of ILvA ingezameld. Bedrijven nemen hiervoor contact op met privé-inzamelaars naar keuze. Bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, met uitzondering van gft, kan echter ook wel op de ophaalrondes voor de gezinnen worden aangeboden. Hiervoor gelden dan dezelfde regels als voor een gezin.
Dat houdt onder andere in dat:

  • er geselecteerd moet worden; 
  • het afval in de voorgeschreven recipiënten zit en;
  • de aanbieder op dezelfde manier deelneemt in de kosten voor de ophaling en verwerking.

Er mag pas ten vroegste vanaf 18 uur vóór de ophaaldag iets buitengezet worden.

Bedrijven, scholen en verenigingen kunnen ook terecht in de recyclageparken. Kmo's vragen daartoe een kmo-bezoekerskaart aan bij ILvA. Dat kan via e-mail KMO@ilva.be of tel. 053 85 85 45.

Stadsscholen richten zich tot het team Natuur en duurzaamheid van de stad via natuurenduurzaamheid@aalst.be

Voor bedrijfsafval, zelfs vergelijkbaar met huishoudelijk afval, opgehaald buiten de door de stad voorziene ophaalronden door privé-inzamelaars, kunnen er voorwaarden opgelegd worden voor het tijdstip van de ophaling en de manier waarop de afvalstoffen aangeboden worden.

Hoeveel kost het?

Je betaalt voor het aangeboden afval aan hetzelfde tarief als de gezinnen. Met uitzondering van de houders van een kaart voor niet-Belgische gezinnen, heb je echter (nog) geen recht op een vrijstelling van betaling voor de eerste 125 aangeboden kg, zoals voor de gezinnen wel het geval is.

Voor KMO's gelden er andere regels. Meer info hierover of een KMO-kaart aanvragen kan via kmo@ilva.be.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten