De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moederschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven.

 • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind toestemming geven.

 • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist.

Een erkenning is niet altijd nodig:

 • De moeder is de vrouw die het kind heeft gebaard. Het vermelden van haar naam in de geboorteakte volstaat om te weten wie de moeder is van het kind.

 • Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Procedure

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit kan in de gemeente

 • waar je woont;

 • waar de andere ouder woont;

 • of waar het kind geboren is.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder, moet de echtgenote of echtgenoot van de vader op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Erkenning waarbij beide ouders en kind de Belgische nationaliteit hebben (Op afspraak) :

Vóór de geboorte en van zodra je een bewijs van zwangerschap kan afleveren (Op afspraak)

Meebrengen:

 • Beide ouders moeten langskomen

 • Identiteitskaart van beide ouders

 • Origineel zwangerschapsattest, te verkrijgen bij de gynaecoloog of huisarts

Na de geboorte (Op afspraak)

Een erkenning is steeds mogelijk zelfs van een meerderjarig kind

Meebrengen:

 • Beide ouders + meerderjarig kind moeten langskomen

 • Identiteitskaart van beide ouders

Erkenning waarbij het kind niet in België geboren is (Op afspraak)

Als je kind niet in België geboren is, dienen er andere documenten voorgelegd te worden (bv een gelegaliseerde geboorteakte).

Erkenning door een persoon die niet de Belgische nationaliteit heeft (Op afspraak)

Wanneer er verblijfsrecht kan bekomen worden aan de hand van een erkenning, wordt er een vooronderzoek gevoerd door de Burgerlijke stand. Het vooronderzoek door de Burgerlijke stand bepaalt of het erkenningsdossier nog verder onderzocht moet worden door het parket Gent. Er zullen bewijsstukken opgevraagd worden (bv van de relatie kind/ouder, burgerlijke staat, wetgeving e.a.).

Kies voor "Erkenning kind 2 Belgische ouders"
Kies voor "Erkenning kind ouder(s) niet-Belg" als :je kind niet in België geboren is en/of één of beide ouders niet de Belgische nationaliteit hebben

Bewijsstukken

 • identiteitskaarten

 • bij erkenning voor de geboorte: doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld

 • bij erkenning na de geboorte: recente geboorteakte van het kind (max. 1 jaar oud)

Als je niet bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, zou het kunnen dat je ook de volgende stukken moet voorleggen:

 • bewijs van ongehuwde staat. Dit is enkel nodig als volgens de wetgeving van het land van herkomst een gehuwd persoon geen kind kan erkennen bij een ander persoon dan zijn echtgeno(o)t(e).

 • bewijs van nationaliteit.

 • bewijs van woonst.

Deze stukken moeten voorzien zijn van de nodige legalisatie en, indien nodig, van een vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België.

Kost

Gratis

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten