Wat zijn de stappen?

Wij bekijken met onze verzekeringsmaatschappij of de aansprakelijkheid van de stad betrokken is en in welke mate je een vergoeding kan ontvangen.

We raden je aan om ook steeds je eigen verzekeringsmakelaar te informeren wanneer je schade geleden hebt.

  1. Vervolledig het document 'Schade geleden door toedoen van de stad', zodat de dienst over alle gegevens beschikt om het dossier op te starten.
  2. Bezorg ons dit document via mail schade@aalst.be of via  'melding maken' (je vindt deze knop eveneens op huidige pagina) of kom langs in het administratief centrum.
  3. De verdere afhandeling gebeurt door de verzekeraar van de stad.

Wetgeving

Artikel 1382 van het Oud Burgerlijk Wetboek:
Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Documenten

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten