Waarom is er een klokkenluidersregeling?

De klokkenluidersrichtlijn voert een meldkanaal in zodat inbreuken op een bepaalde wetgeving binnen overheids- en private organisaties in een vroeg stadium kunnen worden opgespoord en behandeld. Bovendien werd het klokkenluiderssysteem opgesteld om klokkenluiders te beschermen. De regeling biedt de nodige garanties omtrent de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling van de melding en voorziet een verbod op negatieve gevolgen.

Wie kan een klokkenluider zijn?

Niet enkel medewerkers kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met de stad of OCMW samenwerken, zoals bijvoorbeeld consultants, leveranciers, sollicitanten ...

Wat is een inbreuk?

Alle inbreuken op wetgeving en regelgeving die in Vlaanderen van toepassing zijn, kunnen het voorwerp uitmaken van een klokkenluidersmelding. Een handeling of nalatigheid die voldoet aan een van de volgende voorwaarden:

  • Ze is onrechtmatig.
  • Ze ondermijnt het doel of de toepassing van de regelgeving.
Icon Select

Hoe kan je een inbreuk melden?

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via

  • 02 553 45 55
  • Audit Vlaanderen, Havenlaan 88 - bus 24, 1000 Brussel

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, moeten de nodige garanties bieden inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles ter vergelding voor een melding of openbaarmaking. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk bijvoorbeeld aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten