indicatie van leegstand

Wat is het verschil?

Een woning of gebouw wordt als leegstaand beschouwd als er gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden geen bewoning/gebruik is geweest. Een gebouw staat leeg wanneer meer dan de helft van de oppervlakte gedurende 1 jaar niet wordt gebruikt waarvoor het bestemd is. Deze bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunning.

Een woning of gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd als er duidelijk verschillende uitwendige tekenen van gebrek aan onderhoud zijn.

Wat zijn de gevolgen?

Opname in het leegstandregister

Stad Aalst heeft een belastingreglement opgesteld om leegstand te bestrijden. Woningen en gebouwen die gedurende een langere tijd leegstaand zijn, worden opgenomen in het leegstandsregister. Aan het leegstandsregister is een gemeentelijke belasting gekoppeld. Met de leegstandsbelasting wil de stad de verloedering in de straten en de stijging van huurprijzen tegengaan.

Als de stad na administratief onderzoek vermoedt dat een woning of gebouw leegstaat of verwaarloosd is, wordt de eigenaar aangeschreven. De eigenaar krijgt de kans om uitleg te vragen of aan te tonen dat dit onterecht is. 

De eigenaar krijgt nog een jaar de tijd om de problemen op te lossen. Pas na 12 maanden zonder oplossing volgt een eerste heffing.

Kom je in aanmerking voor een vrijstelling van heffing?

Stad Aalst reikt eigenaars de hand door rekening te houden met een aantal argumenten. Denk dan maar aan verbouwingen die wat langer duren, of wanneer je als oudere naar een verzorgingsinstelling verhuist. Als een vrijstelling wordt toegekend (beperkt of onbeperkt in tijd), zal de eigenaar voor een specifiek aanslagjaar geen heffing verschuldigd zijn.

In de brochure Beter Wonen onderaan deze pagina vind je op basis van welke gronden je een vrijstelling kan aanvragen.

Hoe kun je een pand uit de inventaris laten schrappen?

Wanneer een woning of gebouw voldoet aan de schrappingsvoorwaarden, kan ze geschrapt worden uit de inventaris. Het aanvragen van een vrijstelling of schrapping gebeurt a.d.h.v. een aanvraagformulier. Let op, de aanvraag moet je uiterlijk voor het verstrijken van de nieuwe termijn van 12 maanden indienen.

In de brochure Beter Wonen onderaan deze paginakom je te weten aan welke schrappingsvoorwaarden een woning of gebouw moet voldoen.

Icon Select

Meer informatie?

In de brochure 'Beter wonen in Aalst' vind je meer informatie. Heb je toch nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met de inventarisatiecel van team Wonen via tel. 053 77 9300.

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten