Wie moet een brandverzekering afsluiten?

Inrichtingen zoals dancings, restaurants, ziekenhuizen of sportzalen, en inrichtingen die openbaar of gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek, zijn verplicht om hun objectieve aansprakelijkheid te laten verzekeren.

Het criterium voor de verzekering is dat de inrichting toegankelijk is voor het publiek. Degene die de verzekering moet afsluiten is de exploitant. Het attest moet bezorgd worden aan de burgemeester, die een lijst bijhoudt.

Wet of reglement

De burgemeester of de rechter, in geval van een rechtsgeding, kan de tijdelijke sluiting bevelen van de inrichting indien aan de verzekeringsplicht niet wordt voldaan.

  • De wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen.
  • Het koninklijk besluit van 28 februari 1991 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten