Station Aalst

Aan de politie wordt de opdracht gegeven om het nodige te doen en te controleren of dit reglement 24/24 wordt nageleefd. Ter handhaving van de openbare orde en veiligheid zal de politie systematische identiteitscontroles uitvoeren. Het niet naleven van het consumptie- en samenlevingsverbod kan aanleiding geven tot GAS-boetes en het in beslag nemen van alcoholische dranken.

Het verbod is niet van toepassing op de vergunde terrassen tijdens de openingsuren van de horeca-inrichtingen en niet op de door het gemeentebestuur vergunde, toegelaten of georganiseerde activiteiten, evenementen of manifestaties.

Bekijk hier het tijdelijk politiereglement

tijdelijk_politiereglement_alcoholverbod_19april-30juni24.pdf

tijdelijk_politiereglement_samenscholingsverbod_19april-30juni24.pdf

tijdelijk_politiereglement_systematische_idcontrole_19april-30juni24.pdf

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten