Industrielaan 1 - Industriezone Zuid III

Welke werken vinden er plaats?

Hemelwater ter plaatse houden

Het propere hemelwater wordt zoveel mogelijk opgevangen en naar groene bufferzones geleid aan de randen van de bedrijfsterreinen.  In de bufferzones kan het hemelwater in de bodem dringen en het grondwater verder aanvullen. Bij hevige regenval loopt het overtollige regenwater verder via een overloop naar een open gracht of waterloop om overstromingen te voorkomen. 

Vlot transport

De opbouw van de wegenis wordt zo maximaal mogelijk afgestemd op de aan- en afvoerroutes, de typebeleveringen, de frequenties van de leveringen en de drukke en luwe periodes van de huidige bedrijven. Ook tijdens de werken wordt hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden om de hinder te beperken en de tijdelijke invloed op de economie te minimaliseren. 

Veilige multimodale bereikbaarheid

Fietsers kunnen zich vanop de Ninovesteenweg en de fietssnelwegen F2: Gent - Brussel en F415: Burst – Denderleeuw via veilige fietspaden doorheen de bedrijfsterreinen naar het werk verplaatsen. Wie met de bus komt, vindt de halte op het kruispunt met de Ninovesteenweg. De Industrielaan en Nachtegaalstraat zijn de twee centrale assen voor auto's en transport. Vanop het kruispunt via één van de twee centrale assen kan het gemotoriseerd verkeer zich verplaatsen naar de zijstraten.

Kwadelapstraat Zuid II
Ninovesteenweg
Zijtak Industrielaan - industriezone zuid III

Planning van de werken

Ontwerp en inspraak

Voorafgaand aan de ontwerpfase is een participatietraject opgezet waarbij naast de bedrijven, ook de buurtbewoners werden betrokken. Daarna werden er verschillende studies uitgevoerd en een voorontwerp opgemaakt. Tijdens de infomarkt op donderdag 30 mei werd het voorontwerp afgetoetst bij de betrokken bedrijven. Ook werden hun transportnoden in kaart gebracht om te verwerken in het definitieve ontwerp. 

Aanbesteding en voorbereidende nutswerken

Wanneer het definitieve ontwerp klaar is, worden de werken aanbesteed en een aannemer aangeduid. De voorbereidende nutswerken worden tijdens deze fase uitgevoerd. 

Fasering van de werken

Van zodra de aannemer is aangesteld, wordt de planning voor de werken opgesteld. 

Kruispunt Industrielaan Nachtegaalstraat Ninovesteenweg
Wegprofiel_centrale as Industrielaan 3D
Wegprofiel_zijtak aan ILVA

Ik wens op de hoogte te blijven

Ben je een ondernemer op één van de bedrijvenzones Zuid, een buurtbewoner of wil je gewoon meer weten over de heraanleg van Zuid II en III? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief. Voor specifieke vragen over dit project, kan je terecht bij sabine.smet@aalst.be.

Plannen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten