Begraafplaats Gijzegem

Werken op de begraafplaats van Gijzegem brachten vorig jaar aan het licht dat de grondwaterstand er bijzonder hoog is. Er werd dan ook onmiddellijk, in overleg met de dienst Openbaar Domein, gezocht naar oplossingen om dit probleem op korte termijn op te lossen. Dat bleek niet zo voor de hand liggend. De stad blijft alle mogelijke pistes onderzoeken om tot een duurzame en structurele oplossing te komen.

Door de recente overvloedige regenval nam de hoge stand van de grondwaterspiegel nog toe en ook de bovengrond is momenteel verzadigd. Deze situatie maakt dat het vanaf nu niet meer mogelijk is om op de begraafplaats van Gijzegem te begraven. Er werd immers decretaal bepaald dat er minstens 30 cm boven de grondwaterspiegel begraven dient te worden, opdat een normale ontbinding zou kunnen plaatsvinden (decretale bepaling in artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse regering tot organisatie, inrichting en het beheer van begraafplaatsen en crematoria van 14 mei 2004). Daarom nam het college van burgemeester en schepenen (cbs) deze week de noodgedwongen beslissing dat het vanaf nu niet meer toegelaten is op de begraafplaats van Gijzegem nog kisten te begraven of bij te zetten in kelders. As-uitstrooiing en het bijzetten of begraven van urnen blijft wel nog mogelijk. Het verhoogde perk van de kloostergemeenschap Sint Vincentius à Paulo is niet getroffen door de hoge grondwaterspiegel en kan, zolang er plaatsen beschikbaar zijn, verder worden gebruikt.

Alternatief

Het college van burgemeester en schepenen nam, uit respect voor de overledenen en hun nabestaanden, dan ook de beslissing om een realistisch en waardig alternatief aan te bieden. De nabestaanden krijgen de keuzemogelijkheid hun dierbaren te laten begraven op één van de andere begraafplaatsen in Aalst. Daarenboven besliste het college, indien het probleem in Gijzegem op termijn kan worden opgelost, de nabestaanden kunnen vragen hun dierbaren te laten herbegraven in Gijzegem. De kosten hiervan zullen worden gedragen door de Stad. 

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten