Wat is Ondersteuning Alternerend Leren (OAL)?

De stad/OCMW Aalst krijgen jaarlijks de steun van het ESF (Europees Sociaal Fonds) voor de organisatie van een vorming en eerste werkervaring voor leerlingen die les volgen in de scholen van het deeltijds onderwijs in Aalst.

Via het project ‘OAL’ (ondersteuning alternerend leren) krijgen jongeren uit het deeltijds onderwijs de kans om een onbezoldigde stage te doen bij de stadsdiensten of bij samenwerkende partners. Het gaat over jongeren vanaf 15 jaar die deeltijds onderwijs volgen en die graag willen werken, maar daar nog net niet klaar voor zijn. Ze kunnen hun arbeidsgerichte attitudes en vaardigheden versterken door te werken aan vaktechnische, arbeids- en loopbaangerichte competenties. Dit gebeurt via een begeleide stage met de nodige ondersteuning. De jongeren krijgen een traject en begeleiding op maat.

De stageplaatsen zijn erg uiteenlopend: onder meer de diensten van de Stad of OCMW Aalst, Kringwinkel Stroom, maatwerkbedrijf vzw De Loods en vzw Steunpunt Welzijn fungeren als werkvloeren. De werkinhoud sluit bij voorkeur nauw aan bij de opleiding die de jongere volgt, om zo optimaal aan de juiste competenties te kunnen werken.

De stages zijn onbetaald. Het project ‘OAL’ past in het duaal leren en het huidig stelsel voor leren en werken. Tijdens het hele traject wordt een leerling van nabij gevolgd door het OCMW Aalst (de promotor), de trajectbegeleider en de leerkrachten van het CLW (Centrum Leren en Werken) en de begeleider op de werkvloer.

Een stage aanvragen verloopt via het Centrum voor Leren en Werken van VTI Aalst of via het Centrum voor Leren en Werken van TechniGO!. Het CLW is het aanspreekpunt en de tussenpersoon. 

Het is de bedoeling dat jongeren kunnen doorstromen naar een betaalde tewerkstelling (OAO).

Wat is Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO)?

Een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) is een overeenkomst in het kader van alternerend leren in het secundair onderwijs, waarbij de leerling minstens 20 uur per week op de werkplek opgeleid wordt.

De stad Aalst heeft momenteel 8 tewerkstellingsplaatsen voor Overeenkomsten Alternerende Opleiding op diverse diensten. De duurtijd van de overeenkomst stemt overeen met de duurtijd van de opleiding van de jongere. De jongere ontvangt een leervergoeding van de werkgever.

Wie aan de slag wil gaan via een Overeenkomst Alternerende Opleiding bij de Stad Aalst, moet zich inschrijven in het deeltijds onderwijs bij een CLW (Centrum voor Leren en Werken). Het CLW is het aanspreekpunt en de tussenpersoon. Rechtstreeks solliciteren voor een OAO bij de Stad Aalst is niet mogelijk.

Voor wie?

Jongeren van 15 tot 25 jaar die ingeschreven zijn in het deeltijds onderwijs bij een CLW (Centrum voor Leren en Werken) kunnen eventueel via een OAO aan de slag bij de Stad Aalst.

Financiering

Dit project is mogelijk met de financiële steun van ESF en Stad Aalst.

Europese Unie

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten. Heb je een vraag of opmerking? Maak een melding