groenpool Erembodegem

Groenpool Aalst

Wat is de groenpool in Aalst?

De Groenpool in Aalst is een openruimtegebied van ongeveer 800 hectare dat bestaat uit een aaneenschakeling van natuurgebieden (het Osbroek, de Gerstjens, het Somergem- en Kluizenbos, de Wellemeersen-Kapellemeersen), een stadsrandbos waarin relicten liggen van het middeleeuws Kolenwoud (Somergembos, Kluizenbos, Ten Bos), parkgebieden (Stadspark, Heuvelpark) en landbouwgebied. De Dender doorsnijdt het gebied als belangrijk structurerend element.

Wat is het nut van een groenpool?

De stad wil met de groenpool bestaande natuurkernen uitbreiden, versterken en beter met elkaar verbinden. Ze moet op een aantrekkelijke en veilige manier vanuit het stadscentrum en de dorpskernen te bereiken zijn en een antwoord bieden op de grote stijgende vraag naar groene recreatie zoals wandelen, joggen, speelnatuur, mountainbiken,… 

De groenpool moet ook veel kansen bieden voor aanpassingen aan het klimaat en het creëren van een robuust landschap bestand tegen droogte én wateroverlast. Er is ook plaats voor landbouw: er wordt gezocht naar win-wins voor natuur en landbouw en naar mogelijkheden voor de korte keten afzet. 

Groenpool

Wie werkt mee aan de groenpool?

De groenpool bouwen we natuurlijk niet alleen. Stad Aalst werkt hiervoor de komende jaren samen met het Strategische Project Erembald-Kravaalbos, Denderland en verschillende overheidsdiensten.

Wat gebeurt er met de groenpool?

Het heuvelachtige en bosrijke gebied willen we de komende jaren beter toegankelijk maken door de realisatie van een belevingsroute waarbij natuur, landschap en erfgoed worden getoond. Het heuvellint, ook wel een denkbeeldige rode draad die door de groenpool loopt, sluit aan op het lager gelegen jaagpad langs de Dender. 

strategische deelgebiden

Fietsen langs stadspark
Gerstjens fietsen

rerum novarumstraat

Fietsen aan de rand van het stadspark

Fietsen door het stadspark mag niet. Daarom moet er dankzij de groenpool de optie komen om overdag door het stadspark naar het sportpark te fietsen. Dat zal gebeuren door het huidige wandelpad aan de zijkant van het stadspark in te richten voor de tweewielers. Door poortjes van hout en beplanting verhinderen we dat fietsers het stadspark in kunnen rijden en waarschuwen we voetgangers dat ze op dat pad te gast zijn.

Een instapplek aan de Gerstjens

Op het jaagpad van de Dender bevindt zich het natuurgebied de Gerstjens. Het is een goede locatie om alle passanten aan de Dender te verleiden om de heuvels van de Groenpool Aalst te bezoeken. Vandaag is deze plek echter te klein om zomaar recreanten te laten stoppen. We willen deze instapplek daarom wat ruimer maken. Op elke instapplek plaatsen we een herkenbare signalisatie en een minimale infrastructuur. 

Rerum Novarumstraat als klimaatstraat?

De plannen voor de herinrichting van de Rerum Novarumstraat moeten samen met de buurtbewoners vorm krijgen. Maar wat denk jij van een klimaatstraat? Een plek waar we zo veel mogelijk stenen en asfalt omruilen voor groen. Groen waar je verkoeling kan zoeken tijdens hitte, waar kinderen kunnen spelen en waardoor dieren veilig naar het Kluizenbos kunnen schuifelen. Natuurlijk kan je nog steeds met de auto tot voor de deur rijden. We maken de straat enkel smaller en zorgen ervoor dat ook de wandelaars en fietsers in de Groenpool Aalst kunnen passeren langs deze voorbeeldplek.

Heuvelpark Aalst

Uittorenen boven de bomen in Ten Bos

Bosuitbreiding is belangrijk om onze klimaatdoelen te halen. Daarom willen we de oude bossen aan Ten Bos aandikken door samen met de jongste Aalsternaartjes één groot geboortebos aan te planten. We hebben niet alleen torenhoge ambities in het aanplanten van bos, maar ook in de bouw van een heuse uitkijktoren. Het terrein ligt al 25 m hoger dan de stad en de Dendervallei, waardoor je als toeschouwer een uniek uitzicht krijgt over de Groenpool Aalst. Je kan er eindeloos turen over het glooiende landschap. Zo kan je in de verte de Abdij van Affligem, de kerk van Denderleeuw, het Stadspark en het Belfort van Aalst ontdekken. En wie weet: het Atomium?

Bijlagen

Kunnen we deze pagina inhoudelijk nog verbeteren? Laat het ons gerust weten